• KNRM
  • KNRM

KNRM volop actief op de Randmeren

HARDERWIJK Het is een warme zomer en we zitten midden in de vakantieperiode. Niet vreemd dat veel mensen zich in deze weken op het water begeven. KNRM Station Elburg merkt aan het aantal meldingen dat het bijzonder druk is op de Randmeren. Meerdere keren per week klinkt de pieper en moeten de vrijwilligers hulp verlenen.

Een melding kan op verschillende manieren binnen komen. Booteigenaren melden zich via de marifoon bij het Kustwachtcentrum, of ze nemen telefonisch contact op (via 0900-0111 of via het algemene noodnummer 112). Anderen gebruiken de speciale KNRM Helpt app of een melding komt rechtstreeks binnen bij één van de schippers via een goede bekende die op het water een boot in de problemen waarneemt of de Waterpolitie of Rijkswaterstaat neemt contact op.

VERLATEN ZEILBOOT Vorige week dinsdag ontdekte Rijkswaterstaat tijdens patrouilles een verlaten zeilbootje tussen het riet. Het bootje was met een steen verankerd maar de ankerbol was niet gehesen. Verder waren de zeilen half opgerold en lag er kleding en eten aan boord. Hulpdiensten gaan over het algemeen uit van het ergst denkbare scenario. Er zou immers iemand overboord geraakt kunnen zijn, om welke reden dan ook. De KNRM werd opgepiept om te helpen met zoeken.

Toen zij ter plaatse kwamen, kwam ook de booteigenaar weer aangewandeld, onbewust van wat hij teweeg had gebracht. De bekeuring was voor hem een harde les.

SCHEPEN IN PROBLEMEN Twee dagen later kreeg de eerste schipper een telefoontje van een kennis die een schip met motorstoring had waargenomen. Het negen meter jacht met een kapotte keerkoppeling werd door de vrijwilligers naar reddingboot de Evert Floor gelegd en zo kon het schip van twee KNRM donateurs naar Elburg worden gebracht.

De motorcruiser waar op zaterdag 28 juli hulp aan werd verleend, was op een andere wijze in de problemen gekomen. De eigenaren hadden zich verkeken op de diepgang en de ondiepte van het water – door de droogte momenteel ondieper dan anders – en het twaalf meter lange schip lag muurvast. KNRM Station Elburg was snel ter plaatse maar het kostte de vrijwilligers behoorlijk was moeite om het zware, stalen schip los te krijgen. Gelukkig hebben zij kennis van verschillende technieken om het uiteindelijk toch voor elkaar te krijgen. Het schip kon haar vaarweg vervolgen.

WATERPOLITIE De melding van afgelopen zondag, leek op die van dinsdag: een verlaten zeilboot. Met een groot en zorgwekkend verschil… deze zeilboot lag op de bodem. Het gezonken scheepje was ontdekt door de Waterpolitie die al ter plaatse was toen de KNRM arriveerde. Na inbellen bij de Centrale Meldpost IJsselmeergebied werd duidelijk dat de eigenaren inmiddels veilig en wel bij het Havenkantoor Harderwijk waren afgezet. Het scheepje kon uiteraard niet achtergelaten worden omdat dit gevaar voor overig scheepverkeer oplevert. Het bootje werd leeggepompt en afgeleverd bij het depot van Rijkswaterstaat waar de eigenaren haar weer konden ophalen.

Na de 9 acties in de maand juli staat de teller voor 2018 op 25 acties. ,,Gaat u het water op, wees u dan bewust van de gevaren en van de wetten en regels die op het water gelden'', waarschuwt de KNRM. ,,Mocht u toch hulp nodig hebben, meld dit via marifoonkanaal 16 en vraag om de KNRM. Of download de gratis KNRM Helpt app.''