'Koopzondagen toch bespreekbaar'

HARDERWIJK Invoering van koopzondagen in Harderwijk is, wat raadslid Joop van der Veere van Gemeentebelang Harderwijk-Hierden betreft, tóch bespreekbaar. Op korte termijn al. "Wat ons betreft is de deur niet dicht. Maar we laten ons niet dwingen door andere partijen", zegt hij er meteen bij.

Harry Schipper

Van der Veere blikt met een ontevreden gevoel terug op de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, waarin ChristenUnie en CDA én zijn eigen partij Gemeentebelang invoering van koopzondagen opnieuw blokkeerden. Opgeteld vormen deze drie fracties met vijftien raadsleden een krappe meerderheid in de raad, die 29 zetels telt. Voorstanders VVD, PvdA, D66, Stadspartij Harderwijk Anders en fractie Karayavuz komen net één stem tekort. "Straks is Harderwijk de enige stad in Nederland waar geen koopzondagen zijn", voorspelt Van der Veere somber. Zijn angst is dat de koopzondag 'hét hoofdthema' wordt bij de volgende gemeenteraadsverkiezing. "Dat moeten we niet willen, want er zijn in Harderwijk belangrijkere zaken waarover we ons druk moeten maken. En je kunt niet achteruit blijven bewegen".

Van der Veere beseft dat zijn - exclusieve - uitlatingen tegenover deze krant gevoelig liggen bij zijn achterban. Gemeentebelang heeft haar wortels in Hierden en is, net als CU en CDA, een partij met een overwegend confessionele achterban, die zich altijd tegen aantasting van de zondagsrust heeft verzet. En dus ook tegen koopzondagen. Ligt dat nu opeens anders? "Nee", ontkent het Van der Veere, "maar het zou zó maar kunnen zijn dat de fractie hierover anders denkt dan de partij". Betekent zijn uitspraak dan dat hij, of anderen binnen de driemansfractie waar hij deel van uitmaakt, bij een volgende gelegenheid vóór invoering van koopzondagen gaat stemmen? "Het wordt óf afwijzen, óf een opening vinden voor invoering van de koopzondag. Waar ik me tegen verzet is inzet van de koopzondag als thema voor de verkiezingen", aldus het GB-raadslid.

"Dit zal niet iedereen kunnen waarderen. Maar je moet een vent zijn en het vóór de verkiezingen regelen", omschrijft hij zijn standpunt. Er meteen aan toevoegend: "Wij gaan dit natuurlijk niet zelf op de agenda zetten, dat zou hypocriet zijn". Over hoe het dan wel zou moeten, heeft hij al nagedacht: "Wij gaan na de zomervakantie met het bestuur van het Centrummanagement eens om tafel, kijken hoe zíj dat opnieuw op de agenda kunnen krijgen. Laat ik over één ding duidelijk zijn: als de koopzondag er komt, is dat niet dankzij ChristenUnie of CDA!"

Van der Veere verklaarde begin dit jaar al eerder vóór invoering van de koopzondag te zijn. Winkeliers in de stad hadden toen veel moeite het hoofd boven water te houden. Die situatie is een half jaar later nauwelijks veranderd. Maar het raadslid werd toen teruggefloten door zijn partij. Zijn fractie liet vervolgens in een persverklaring weten eensgezind tegenstander te blijven van winkelopenstelling op zondag binnen de Harderwijkse gemeentegrenzen.

Desgevraagd laat fractievoorzitter Gerrit Kevelam weten dat zijn fractie 'inderdaad al heel lang worstelt met de koopzondag': "Moeten we dit als politiek beslissen of de winkeliers dit zelf laten beslissen, vraag ook ik me voortdurend af. Maar we hebben een aantal jaren geleden beloofd tegen de koopzondag te zijn. Ik vertegenwoordig een boel ouderwetse mensen in de kerk. Die verwachten dit van mij". Kevelam bevestigt dat de koopzondag afgelopen week 'heel kort is besproken' met zijn fractiegenoten. "Maar reken er nog maar niet op dat het binnen anderhalf jaar voor elkaar is". Wel geeft hij toe dat één stem in de raad de omslag kan betekenen. "En iedereen in onze fractie bepaalt zelf wat hij moet stemmen. Maar", voegt hij er veelzeggend aan toe, "dat zie ik op dit dossier niet gebeuren".