• Lex van Lieshout ANP

Kosten burger stijgen fors: college barst van ambities

ERMELO De onroerendezaakbelasting in de gemeente Ermelo stijgt in 2019 met 22 procent. Voor een bezitter van een woning met een waarde van 282.000 euro komt dit neer op een stijging van 64 euro per jaar. De hondenbelasting wordt afgeschaft. Het huidige college van burgemeester en wethouders heeft flinke ambities. ,,Maar", zo zegt wethouder Wouter Vogelsang, ,,de gemeente Ermelo is in 1972 zelfstandig geworden. Dat maakt dat de meeste voorzieningen nu veertig jaar of ouder zijn en onderhand aan vervanging toe zijn."

Wijnand Kooijmans

Of huurders de stijging van de onroerendezaakbelasting in hun portemonnee merken is afhankelijk van de verhuurders. Die krijgen wel te maken met de stijging en moeten kiezen deze al dan niet door te berekenen aan de huurder. Het afschaffen van de hondenbelasting brengt voor de bezitter van één hond een voordeeltje mee van 68 euro per jaar. Hoe meer honden, hoe groter het voordeel. Vogelsang noemt deze belasting niet meer van deze tijd.

Ingesteld in de vorige eeuw in een periode dat de hond nog als trekdier werd gezien. Het schrappen van de belasting kost de gemeente Ermelo 169.000 euro aan inkomsten. De bodem van de reserves is in zicht, zo geeft Vogelsang aan. Dat komt mede omdat sinds 2009 de gemeenteraad steeds unaniem of met meerderheid van stemmen er mee heeft ingesteld dat de onroerendezaakbelasting met alleen de inflatiecorrectie is verhoogd. De toekomstige verhoging moet de gemeente jaarlijks 0,7 miljoen aan extra inkomsten opleveren. Daarnaast wordt de waarde van recreatiewoningen anders berekend. Dat levert de gemeente rond de 270.000 euro extra aan inkomsten op. Het college wil de komende jaren flink investeren in het verbeteren van het voorzieningenniveau voor inwoners, bedrijven en bezoekers. Naast de reguliere uitgaven van 93,8 miljoen per jaar is in de periode tot 2022 hiervoor 86 miljoen aan investeringen noodzakelijk.

De onroerendezaakbelasting voor niet-woningen wordt overigens wel alleen met de inflatiecorrectie verhoogd. Volgens Vogelsang wordt daarmee de wens van de gemeenteraad gehonoreerd. Hierbij speelt een rol dat de hoogte van de belasting voor niet-woningen al hoger is dan in de omliggende gemeenten. In de begroting moet in 2022 nog een gat van 2,4 miljoen euro worden gedicht. Op welke wijze is, zo zegt Vogelsang, een zaak van in het laatste stadium van de gemeenteraad. Zoals de raad ook over de nu voorgestelde verhogingen in de vergadering van 1 november een definitief besluit moet nemen. Het extra geld is onder meer nodig voor de bekostiging van een gymzaal bij het christelijk college Groevenbeek. In het centrum wordt vier miljoen geïnvesteerd, drie miljoen is nodig voor het verstrekken van starters-, blijvers, en duurzaamheidsleningen. In de verbetering van fietspaden wordt zes miljoen gestoken. Het zijn enkele van de vele zaken welke het college de komende vier jaar wil realiseren. Ook het onderhoud van de openbare ruimte wordt verhoogd, evenals het onderhoud aan de wegen. ,,Zonder verhoging van de onroerendezaakbelasting is dat allemaal niet meer mogelijk."