• De plek waar de omstreden woningbouw moet plaatsvinden.

    Wijnand Kooijmans

Kritiek op presentatie plannen Uwoon

ERMELO Onbegrijpelijk en onhandig vindt Bart van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo) het dat het Ermelose college van burgemeester en wethouders samen met Uwoon de plannen presenteert voor woningbouw binnen het plan Postlaantje/Wegwijzer. Dat omdat de gemeenteraad 6 februari een hoorzitting houdt waarbij ook het alternatieve plan van omwonenden ter sprake komt. Het raadslid vraagt zich af in hoeverre het college nog bereid is afstand te nemen van het plan van Uwoon.

Wijnand Kooijmans

BurgerBelangen Ermelo vindt dat de hoorzitting niet door enige voorbarige procedure moet worden gehinderd. En dat gebeurt wel omdat het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage is gelegd om het plan van Uwoon uit te voeren. Tegen dit ontwerp kunnen tot 9 februari bezwaren worden ingediend. Van der Knaap deelt de mening dat Ermeloërs vinden dat er eindelijk iets moet gebeuren als het gaat om de invulling van het braakliggende terrein. Het eerste plan dat vorig jaar op tafel lag kende verschillende tekorten. Het had te weinig parkeerplaatsen en te weinig woningen voor starters. Maar ook aantasting van de historische bomen en te veel verstedelijking waar de gemeenteraad het dorpse karakter wil behouden.

ALTERNATIEF Door omwonenden werd een alternatief plan opgesteld dat voor Uwoon niet aanvaardbaar was. De woningcorporatie kwam zelf ook met een nieuw plan met meer parkeerplaatsen en lagere bebouwing. Ook worden de meeste bomen gespaard. Dat plan stuit echter nog steeds op verzet van de omwonenden. Kritiek is onder meer een gebrek aan communicatie van de zijde van Uwoon. De gemeenteraad wil tijdens de hoorzitting onder meer deze communicatie aan de orde stellen maar ook kijken naar de kwaliteit van de beide plannen.

VERWACHTINGEN Volgens Van der Knaap moet het scheppen van verwachtingen worden voorkomen. Zowel bij Uwoon als bij de bewoners die hun hoop hebben gevestigd op de hoorzitting van de gemeenteraad. De steun van het college aan Uwoon moet, zo is zijn mening, de gemeenteraad niet in de weg te staan een integrale afweging te maken bij de keuze voor welk plan dan ook. "Het is jammer als er wegens politieke en bestuurlijke redenen een minder plan wordt gerealiseerd." Voor hem reden het college om opheldering te vragen.