• De coalitiepartijen vinden kritiek vrienden van Calluna onterecht.

    Jan de Roo

Kritiek op visie Vrienden Calluna: 'Feiten moeten correct zijn'

ERMELO De vier coalitiepartijen in de Ermelose gemeenteraad zijn verbaasd over de uitleg van de Vrienden van Calluna als het gaat over de bouw van het nieuwe zwembad op sportpark De Zanderij.

Wijnand Kooijmans

Tijdens de vorige raadsperiode werd met meerderheid van stemmen besloten, zo geven de vrienden aan op hun website, dat er een zwembad moest komen met een recreatiebad. Volgens de vrienden wil de nieuwe coalitie van VVD, Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo en SGP het recreatiebad nu schrappen.

OPEN BAD Volgens de vrienden is een zwembad met recreatiebad een open bad. Waar inwoners en bezoekers van buitenaf in alle leeftijden terecht kunnen om te zwemmen, te recreëren en laar ontmoeten. Waar de vrij zwemmers (bijna) altijd terecht kunnen op tijden die hen uitkomen. Net zoals de afgelopen veertig jaar. Een zwembad zonder recreatiebad wordt door de vrienden gezien als een gesloten bad.

De vrees van de vrienden is dat alleen doelgroepen toegang hebben tot het bad en niet de vrij zwemmers. Bij een gesloten bad hebben de vrijzwemmers, onder wie kinderen, gezinnen, minder-validen, senioren en toeristen veertig jaar lang geen toegang tot zwembad Calluna. Kritiek van de vrienden is dat het huidige college vindt dat de vrijzwemmers maar elders moeten gaan zwemmen.

ONJUIST In een verklaring namens de coalitiepartijen zegt Anneke Knoppert (Progressief Ermelo) dat de bewering dat er sprake is van een gesloten bad waarin geen plaats is voor vrij zwemmen absoluut onjuist is. Er is ruimte voor actieve baantjeszwemmers wat, zo zegt Knoppert, valt onder vrij zwemmen.

Ook komt er vijftig vierkante meter aan recreatieve voorzieningen, zoals een whirpooll, sauna en peuterbad. Daarnaast kunnen jongeren de woensdagmiddag en zaterdag vrij zwemmen. Voor hen worden dan losse speelelementen in het water aangebracht.

DISCUSSIE De discussie over wel of niet een recreatiebad en de financiele gevolgen daarvan wordt, zo geeft Knoppert aan, worden gevoerd in de commissie- en raadvergadering. De plaats waar deze discussie ook thuis hoort. Een discussie heeft, zo zegt Knoppert, echter alleen waarde wanneer de feiten waarover wordt gesproken correct zijn.

Stemmingmakerij en valse voorlichting passen hierbij, zo geeft Knoppert namens de vier partijen aan, niet bij. Om deze reden verzoekt zij de vrienden de, in haar ogen, foute informatie van de website te verwijderen.

BESLUIT De nieuwe coalitie wil een soberder bad dan oorspronkelijk om de kosten in de hand te houden. Door de economisch betere tijden zijn de bouwkosten sinds het oorspronkelijke besluit flink gestegen. Uitgegaan wordt dat de bouw twee miljoen duurder uitvalt. Met het nieuwe besluit wil het huidige college binnen de oorspronkelijke raming blijven,