• Archief BDUmedia

Kwaliteit drinkwater azc Harderwijk onder de maat

HARDERWIJK De kwaliteit van het drinkwater in het asielzoekerscentrum in Harderwijk voldoet nog niet aan de wettelijk geldende norm van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Door te weinig doorstroming en stilstand van het water in de leidingen bevat het drinkwater op het azc-terrein nog te hoge bacteriewaarden. De instroom van asielzoekers kan pas plaatsvinden als het probleem is verholpen en de kwaliteit conform de geldende wettelijke norm is. De vraag of instroom van asielzoekers gaat plaatsvinden, staat echter niet ter discussie.

PROBLEEM VERHELPEN Het COA doet er alles aan om het drinkwaterprobleem zo snel mogelijk te verhelpen. De waterleidingen worden extra gespoeld en regelmatig worden monsters afgenomen om de kwaliteit te toetsen. Zodra de kwaliteit van het drinkwater in orde is, arriveren de eerste bewoners van het azc.

BIJEENKOMST Het COA en de gemeente vinden het belangrijk om de omgeving te informeren over de huidige stand van zaken. Maandag 24 oktober aanstaande vanaf 19.00 uur is er een bijeenkomst voor direct betrokkenen van het azc in Harderwijk. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd op het azc aan de Graaf Ottolaan 26. Tijdens de bijeenkomst geeft het COA nader uitleg over de huidige situatie op het azc-terrein.