• Wijnand Kooijmans

'Kwaliteit van de plantsoenen Ermelo holt achteruit'

ERMELO Er moet een plan komen voor het Huis van Bestuur en Cultuur waarbij maximaal 2,1 miljoen als kostenpost in de begroting blijft staan. En het college van burgemeester en wethouders moet met een plan komen voor beter onderhoud van het openbaar groen.

Wijnand Kooijmans

Daarnaast zijn alle partijen van mening dat de belastingen komend jaar niet behoeven te worden verhoogd. Dat wordt gedeeld door het college. Dat de kwaliteit van het onderhoud van het openbaar groen achteruit is gehold, daar zijn alle partijen in de Ermelose gemeenteraad het wel eens. Gevolg van een eerder besluit twintig procent te bezuinigen op het onderhoud. Bart van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo) ziet het onkruid toenemen, het groen opduiken in de trottoirs en de kwaliteit van de plantsoenen achteruit hollen. Volgens hem ergert de burger zich hier aan.

DOORN De kwaliteit van het onderhoud is SGP-er Leo van der Velden een doorn in het oog. Hij vindt dat de bezuinigingen als een boomerang terug komen. Terwijl het onderhoud wel tot de kerntaken van de gemeente behoort. Met Progressief Ermelo en een lid van de VVD vinden zij dat het onderhoud terug moet naar het hoogste of één na hoogste niveau.

Dat wilden zij afdwingen door het indienen van een amendement dat echter met elf tegen tien stemmen werd verworpen. CDA en ChristenUnie en het tweede lid van de VVD willen ook beter onderhoud. Zij kregen wel voldoende steun voor hun wijzigingsvoorstel. Hierin geven ze aan dat het belangrijk is te zorgen voor een goed onderhouden, mooie, schonen en veilige omgeving voor zowel inwoners als recreant. Ook willen ze voorkomen dat kapitaalvernietiging ontstaat door achterstallig onderhoud. Zij willen echter dat het college met een voorstel komt hoe het onderhoudsniveau kan worden verbeterd. Mede gezien de uitleg van wethouder Jan van Eijsden dat inmiddels wordt gewerkt met een project waardoor beter onderhoud kan worden gepleegd tegen lagere kosten dan voorheen. ,,Daardoor weten we nu niet precies welk bedrag wij nodig hebben. Dat proces willen wij niet frusteren."

CULTUUR Ook rond het Huis van Bestuur en Cultuur ontstond een woordenspel. Progresief Ermelo en BurgerBelangen Ermelo vinden dat er te veel onduidelijkheid is over de functie van zo'n huis en daarom men als raad geen besluit kan nemen over de benodigde gelden. Ze willen onde rmeer onderzoek naar de verbouw van bestaande ruimten en de kosten van nieuwbouw, eventueel in combinatie met nieuwbouw.

CDA, ChristenUnie en VVD willen dat de beschikbare 2,1 miljoen in de begroting blijft staan. Maar dat het college met een voorstel komt om te onderzoeken hoe het Huis van Bestuur en Cultuur gestalte moet krijgen. Dat gaat nu ook worden uitgevoerd door het college waarbij drie varianten op tafel komen. Een sobere uitvoering, een plan van rond de 2,1 miljoen en een duurdere variant met woningbouw.