• Wethouder Jan van Eijsden licht plan Strand Horst toe.

    Wijnand Kooijmans

Kwaliteitsverbetering Strand Horst

ERMELO Binnen een jaar hoopt de gemeente Ermelo het bestemmingsplan voor Strand Horst te hebben vastgesteld. Dan kan een begin worden gemaakt met de kwaliteitsverbetering van het gebied. Het gaat dan zowel om het trekken van meer toeristen en dagjesmensen als het versterken van natuurwaarden.

Wijnand Kooijmans

In het concept plan is een belangrijke wijziging aangebracht als het gaat om de evenementenhal die door Van den Brink Onroerend Goed wordt gebouwd. Was er oorspronkelijk sprake van een hal van achtduizend vierkante meter, na overleg tussen de gemeente, Van den Brink en Leisurelands is deze oppervlakte teruggebracht tot zesduizend vierkante meter. Opzet is dat er bijvoorbeeld autoshows in worden gehouden, landbouwbeurzen maar ook fietscrosswedstrijden. De hal moet plek gaan bieden aan, al naar gelang het evenement, tussen de drie- en vierduizend bezoekers. Het wordt een transparant gebouw met doorzicht naar het Wolderwijd. Problemen met verkeer voorziet de Ermelose wethouder Jan van Eijsden niet gezien de ligging dicht bij rijksweg A28.

Ook het te bouwen hotel krijgt uitzicht op het Wolderwijd. Het moet 150 kamers gaan tellen, inclusief welness, vergaderruimte, horeca en ondersteunende detailhandel. Het gaat dan vooral om producten die voor een dagje aan het strand benodigd zijn. Het strand in de directe nabijheid van het hotel blijft openbaar toegankelijkheid, zoals alle stranden. De veerpont tussen Zeewolde en Strand Horst gaat ook dicht afmeren nabij het hotel. Bekeken wordt daarnaast of langs het gehele strand een wandelpad kan worden aangelegd. Het fietspad blijft op de huidige plek gehandhaafd. De Palmbosweg wordt binnenkort al van nieuw asfalt voorzien.

Het surfcentrum wordt gemoderniseerd. De belangstelling hiervoor is, zo zegt wethouder Van Eijsden groot. Zelfs scholen uit Duitsland hebben hiervoor belangstelling getoond. Bij de jachthaven wordt een deel overkapt om het stallen van boten in de wintermaanden aantrekkelijk te maken. In het plan is ook de bouw van recreatiewoningen opgenomen. Maar in het bestemmingsplan wordt, zo geeft Van Eijsden aan, nadrukkelijk opgenomen dat permanente bewoning is verboden. Hierop wordt ook toegezien.

Tevreden is de wethouder met de toezeggingen van Leisurelands. De voormalige recreatiegemeenschap Veluwe heeft aangegeven ook te willen investeren in het gebied. Zo wordt de kwaliteit van de stranden verbeterd en wordt gewerkt aan een verdiept deel in het Wolderwijd om zwemmen mogelijk te brengen. Ook zorgt Leisurelands voor de plaatsing van speeltoestellen en draagt het bedrijf bij aan de aanleg van het wandelpad. Verder wordt meegewerkt aan verbetering van het groene kruispunt door de Stichting Gastvrije Randmeren.

Wethouder Van Eijsden spreekt van een doorbraak. Mede omdat in het verleden al meerdere plannen zijn ontwikkeld waarbij het niet tot uitvoering is gekomen. De ontwikkeling van Strand Horst sluit verder aan bij het versterken van de toeristische recreatieve sector in de omgeving. Het gaat dan om het Waterfront in Harderwijk en het ontwikkelen van Strand Nulde.