Lezing over zorg op Noord-Veluwe

HARDERWIJK De Gelderse Academie organiseert vier hoorcolleges, ook wel Studium Generale genoemd, in de Catharinakapel. Dit keer is het thema: Zorg op de Noord-Veluwe. Het tweede college vindt plaats op donderdag 18 januari om 20.15 uur. Dr. Henk Beltman, Zorgbelang Gelderland, vertelt over de zorg voor 'maatschappelijk onvolwaardigen' op de Veluwe en de ontstaansgeschiedenis van aparte voorzieningen in de 19e eeuw.

Waar gaat dit college over? Vanaf het midden van de 19e eeuw werden er aparte instellingen opgericht voor mensen die betiteld werden als 'krankzinnig' of 'zwakzinnig' of die anderszins als 'onvolwaardig' golden. In dit college staat de vraag centraal waarom dat juist op de Veluwe, in het bijzonder in Ermelo, gebeurde. Zowel de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen als de rol van organisaties en individuen komen aan de orde. Hoe keek de samenleving in de 19e eeuw tegen 'onvolwaardigen' aan?

Wat was de invloed van de verstedelijking en van nieuwe religieuze bewegingen? Welke rol speelde een individu als Fokko Kortlang, decennia directeur van 's Heeren Loo? Tevens worden in hoofdlijnen de ontwikkelingen in de 20 eeuw geschetst. Daarbij komt de vraag aan de orde hoe het komt dat de instellingen op de Veluwe tot op de dag van vandaag een belangrijke rol vervullen in het Nederlandse zorgstelsel. Na dit college is de Gelderse Academie dit jaar nog twee keer geopend: op 14 februari en op 20 maart. De colleges worden georganiseerd in samenwerking met de Historische Vereniging Herderewich en Ziekenhuis St. Jansdal. De toegang is gratis.

Ondermeer Historische Vereniging Herderewich werkt mee aan de lezingen.