• Omwonenden dienen bezwaren in tegen sluiting van coffeeshop Liberty

    Harry Schipper

'Liberty blijft langer open'

HARDERWIJK Dikke kans dat coffeeshop Liberty in de Vijhestraat niet op 1 juni haar deuren moet sluiten, maar pas (veel) later. Die kans bestaat, omdat eerst gereageerd moet worden op 36 bezwaren die vooral omwonenden afgelopen donderdagavond hebben ingediend tegen het besluit van burgemeester Harm Jan van Schaik om tot sluiting over te gaan.

Harry Schipper

 

Bovendien heeft de burgemeester afgelopen vrijdag bekendgemaakt dat hij het huidige coffeeshopbeleid wil herzien. En totdat dit nieuwe beleid van kracht wordt, wil hij daarom voorlopig geen nieuwe procedure voor een nieuwe gedoogverklaring opstarten. Want ook in het nieuwe coffeeshopbeleid wordt het gedogen van een coffeeshop voortgezet. Daarmee wil de gemeente illegale straat- en thuishandel van soft- (en hard)drugs voorkomen.

 

SLUITING ,,De bezwaren tegen de sluiting van Liberty moeten eerst zorgvuldig beoordeeld worden, zelfs al zou dit betekenen dat daardoor de sluiting verschoven moet worden", legt Van Schaik uit. Hij voegt daar meteen aan toe dat dit ook afhangt van de inhoud van de ingediende bezwaarschriften. ,,Ze moeten wel zwaarwegend zijn." Dat er door sluiting zo'n tien man personeel van Liberty op straat komt te staan, mag volgens hem geen rol spelen. Overigens is het niet de gemeente zelf die beslist over de ingediende bezwaren. Dat doet een onafhankelijke bezwarencommissie in Zeewolde. ,,Als de sluiting achteraf onterecht is, vind ik dat niet netjes. Ik wil daarom eerst de uitspraak van de bezwarencommissie afwachten", aldus Van Schaik.Als de bezwarencommissie het druk heeft, kan een beslissing zomaar achttien weken op zich laten wachten. Vooruitlopend daarop heeft Van Schaik besloten om het uit 2013 daterende coffeeshopbeleid alvast op de helling te zetten.

Hij wil beter vastleggen aan welke criteria en voorwaarden een coffeeshop moet voldoen, evenals de vestigingscriteria. Nu kan in theorie een coffeeshop zich ook vestigen bij een uitvalsweg of in een woonwijk. Dat lijkt Van Schaik geen goed idee. ,,Uit alles blijkt dat de binnenstad het meest wenselijk is, dus daar zetten we op in. En we gaan ook geen gedoogverklaring meer voor onbepaalde tijd afgeven." Van Schaik wil dat omwonenden een stem krijgen bij de keus van een exploitant.

 

RECHTBANK Liberty moet sluiten omdat de eigenaar door de rechtbank onherroepelijk is veroordeeld tot celstraf en een geldboete, omdat hij tientallen kilo's cannabis in bezit had, terwijl hij volgens de geldende wetgeving maar een halve kilo aan handelsvoorraad mocht aanhouden.

Dat de burgemeester eerst het huidige coffeeshopbeleid aanpast, voordat er een nieuwe coffeeshop komt, heeft ook te maken met de enorme hoeveelheid tijd die ambtenaren anders kwijt zouden zijn met het beoordelen van alle aanvragen van kandidaat-exploitanten. In andere, met Harderwijk vergelijkbare steden waren dat er vele tientallen, soms honderden. Die moeten allemaal nageplozen worden, voordat uiteindelijk een notaris er onder de geschikte kandidaten eentje uit trekt.

Straks kan door het aanscherpen van criteria en het vooraf bij omwonenden toetsen op geschiktheid uit de berg aanvragen veel sneller een selectie gemaakt worden van een coffeeshophouder die niet alleen aan alle voorwaarden voldoet, maar ook bij buurt goed ligt.