• Wijnand Kooijmans

Geen glascontainer meer in Speuld

ERMELO Met het verdwijnen van de laatste winkel in Speuld zijn ook de containers voor glas en dergelijke verdwenen.

Wijnand Kooijmans

Het CDA is hierop tijdens gesprekken enkele malen geattendeerd door inwoners van Speuld en stelt hierover nu schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Onder meer wordt door Dick te Brake gevraagd of het college op de hoogte is dat de containers voor onder meer glas en kleding niet meer aanwezig zijn in Speuld.

Daaraan is de vraag gekoppeld of het college bereid is te bemiddelen dat deze containers alsnog geplaatst gaan worden en zo ja, binnen welke termijn. Indien het college dat niet wil wordt hen gevraagd wat hiervoor de reden is.