• De monumentale bomen worden behouden op de Markt in Ermelo

    Wijnand Kooijmans

Markt gaat op de schop: extra parkeerplaatsen

ERMELO Van de 360 parkeerplaatsen die worden vernieuwd op de Markt, Burgemeester Langmanstraat en Chevallierlaan komen er 250 zo dicht mogelijk bij de winkels te liggen. Alle plekken komen te liggen in de blauwe zone.

Wijnand Kooijmans

Aan de plannen voor de ontwikkeling van de Markt wordt al enige tijd gewerkt. Daarmee kan nu voortgang worden gemaakt door een uitspraak van de Raad van State. Wethouder Laurens Klappe zegt dat het wel om een plan gaat met een dilemma. Aan de ene kant is er de wens zo veel mogelijk parkeerplaatsen te realiseren. Daarnaast ligt er echter een motie van de gemeenteraad waarin wordt gevraagd de monumentale bomen te behouden maar het gebied ook zo groen mogelijk in te richten.

IMPULS Het project Markt is bedoeld om een impuls te geven aan het kernwinkelgebied van Ermelo. Er is inmiddels vergunning verleend voor de nieuwbouw/uitbreiding van de Aldi. Met de eigenaar van de Plus vinden gesprekken plaats over de nieuwbouw van deze supermarkt. Daarnaast is er nog steeds sprake van de komst van de Action. De nieuwe Plus wordt gebouwd op grond, die nu nog eigendom is van de gemeente.

Om alle bezoekers te kunnen ontvangen is een nieuwe parkeerplaats met meer parkeervakken noodzakelijk. Op dit moment liggen er rond de vijftig parkeerplaatsen binnen de blauwe zone. De gemeenteraad wordt gevraagd om te kiezen voor een scenario, waarbij er ook voldoende aandacht wordt geschonken aan het behoud van de waardevolle en bomen en de gevolgen van klimaatverandering. Er wordt onder meer rekening gehouden met voldoende ruimte voor waterberging om wateroverlast te voorkomen.

PUBLIEK Opzet is dat in het plan dubbelgebruik van parkeren wordt meegenomen bij De Hooge Riet. Overdag voor het winkelend publiek en in de avonduren wanneer de winkels zijn gesloten voor de bewoners van de woningen die op het terrein van De Hooge Riet zijn gepland.

Volgens wethouder Laurens Klappe wordt nog gekeken of bij de Aldi nog wat meer groen kan worden aangebracht. Deze omgeving vol zetten met parkeerplekken wordt minder wenselijk gevonden in verband met de vrachtwagens die hier komen voor de bevoorrading van de supermarkt.

Die moeten enige ruimte hebben zonder direct overlast te ondervinden van geparkeerde auto's of in- en uit stappende mensen.

VERDWIJNEN De parkeerplaatsen tussen het pand van de ING en de Aldi verdwijnen in het plan. Door de uitbreiding van de Aldi wordt de straat tussen beide panden smaller. Bovendien is het streven hier een aantrekkelijker doorsteek te creëren tussen de Plus en de Stationsstraat. Opzet is dat hier kleine winkeltjes komen in combinatie met appartementen.

Volgens Klappe is primair rekening gehouden met de belangen van de ondernemers bij het opstellen van het plan. Er volgt nog inspraak voor belangstellenden.