• Gemeente Harderwijk

Metamorfose Boulevard gestart

HARDERWIJK In amper een week tijd zijn op de Harderwijkse Strandboulevard de meeste bomen gekapt en struiken uit de grond getrokken. De rigoureuze 'ontgroening' die deze een aankomende week nog in volle gang is, vormt de definitieve opmaat naar de lang beloofde facelift van het sterk verouderde boulevardgebied; een mega-klus die volgens beloftes binnen drie jaar af moet zijn. Maar in die komende drie jaar gaan vooral de binnenstadbewoners en ondernemers er hinder van ondervinden. Behalve veel lawaai van grote machines die damwanden moeten slaan en trillen wordt het de komende drie jaar een stuk lastiger op de boulevard te komen en een parkeerplek te vinden. In afwachting van de bouw van nieuwe parkeergarages krijgen de bewoners parkeerplekken toegewezen die soms honderden meters verderop liggen dan ze gewend waren.

Harry Schipper

Over wat er allemaal gaat gebeuren en veranderen en wanneer werd gisteravond in de Vischafslag voor bewoners, ondernemers en geïnteresseerden een gemeentelijke informatieavond gehouden. Op dit moment worden bij het begin van de boulevard alle voorbereidingen getroffen voor de aanleg en bouw van de twee beweegbare bruggen: eentje over de Vissershaven en de andere over het water dat straks de binnenstad van het Dolfinariumeiland scheidt. De damwanden in de Vissershaven zijn er zowat allemaal al ingetrild. Met de bouw van de brug over de Vissershaven wordt gewacht tot na de intocht van Sinterklaas op 12 november. Tot april volgend jaar is de haven daarna voor schepen niet meer toegankelijk. De bouw zelf duurt tot juni volgend jaar. De bouw van de andere brug naar het Dolfinarium duurt tot augustus.

Na de herfstvakantie begint het archeologisch onderzoek bij de Vischpoort. Archeologen graven proefsleuven op zoek naar restanten van een eeuwenoude havenbrug die vanaf de poort ver de - voor de kust ondiepe - Zuiderzee instak om zo goederen aan wal te brengen. Direct nadat de archeologen in kaart hebben gebracht wat behouden moet blijven, start de aannemer ook daar met het plaatsen van damwanden die nodig zijn voor een brug tussen de Vischpoort en het Dolfinariumeiland. Na de herfstvakantie start de aannemer ook met het (ver)leggen van riolering, kabels, leidingen en nieuwe - deels tijdelijke - bestrating in het gebied tussen Vischpoort en Bruggestraat. Voor de uitvoering van dit (en toekomstig) werk wordt er op de Strandboulevard een omleidingsroute gemaakt.

In een brief aan de binnenstadbewoners schrijft directeur Frank Brouwer van het gemeentelijk projectbureau Waterfront dat - ondanks zo veel mogelijk maatregelen om het gebied bereikbaar, toegankelijk en veilig te houden - 'overlast onvermijdelijk' is. ,,Helaas is bouwhinder voor inwoners, ondernemers en bezoekers onvermijdelijk. Denk aan verkeersomleidingen, bouwhekken rondom bouwterreinen, bouwverkeer en geluids- en triloverlast", aldus Brouwer. Hij belooft daarin ook dat de geluidsoverlast beperkt blijft tot doordeweekse dagen tussen zeven uur 's morgens en zeven uur 's avonds.

Om te beoordelen of en welke schade er aan woningen en winkels ontstaat door met name het slaan en trillen van de damwanden voor de aanleg van de vaargeul langs de boulevard, hebben bouwkundige inspecteurs afgelopen week al tal van panden nabij het werkgebied geïnspecteerd.