Miljoenen voor bedrijventerrein Lorentz

HARDERWIJK Het Harderwijkse bedrijventerrein Lorentz komt als één van de eerste bedrijventerreinen in Nederland in aanmerking voor een investeringsimpuls van zo'n vier miljoen euro, waarmee het binnen vijf jaar energieneutraal of zelfs energiepositief wordt.

Harry Schipper

Een flink deel van het benodigde geld komt naar verluidt van een Engelse investeerder, die in totaal meer dan 1 miljard euro wil investeren in het duurzaam maken van 250 bedrijventerreinen in Nederland. Bijvoorbeeld door bedrijven te helpen met energiebesparende maatregelen, zoals LED-verlichting.

Of door energie op te wekken uit zonnepanelen, warmtepompen, windmolens of de aanleg van een warmtenet. Omgerekend is dat gemiddeld vier miljoen euro per bedrijventerrein.

Lorentz I, II en III staan op een lijst samen met negen andere Nederlandse bedrijventerreinen waar verduurzaming als eerste wordt opgepakt. Die verduurzaming is een initiatief van de nieuw opgerichte stichting BE+ (Bedrijventerrein Energie Positief). Daarin zitten TNO, Oost NV, Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland en WM3 Energie.

Tweevoudig Olympisch kampioen wielrennen Marianne Vos treedt op als ambassadeur van BE+. Haar ploeg wordt de komende vijf jaren gesponsord door WM3 Energie, dat voorheen Rabo-Liv heette. WM3 Energie richt zich op het verduurzamen van het MKB.

LANDELIJK Volgens de Harderwijkse ondernemer Nick van Moerkerk van MVO Consultants, dat ook bedrijven helpt om duurzamer te worden, gaat het om een landelijk project waar bedrijventerrein Lorentz van kan meeprofiteren. Van Moerkerk is lid van de werkgroep duurzaamheid van de Bedrijvenkring Harderwijk (BKH). ,,We helpen bedrijven om duurzamer te worden", vertelt hij. Dat het Harderwijkse bedrijventerrein Lorentz bij de eerste tien terreinen staat die in aanmerking komen voor het verduurzamingsproject komt volgens hem doordat de bedrijven op Lorentz goed zijn georganiseerd binnen het BKH. ,,Dan krijg je zaken veel eerder van de grond.''

ENERGIEAKKOORD De komende vijf jaar worden in Nederland 250 bedrijventerreinen verduurzaamd. Dat moet een energiebesparing van 32 Petajoule opleveren, ofwel een derde van de doelstelling uit het landelijke Energieakkoord uit 2013, waarin overheid, bedrijfsleven en andere belangengroeperingen hebben afgesproken om vóór het jaar 2020 100 Petajoule aan energie te besparen.

VERDIENEN Voor ondernemers, dus ook de Harderwijkse, betekent de investeringsimpuls dat ze zelf niet hoeven te investeren. ,,Wat ze nu per maand betalen blijven ze betalen. Deels door een lagere energierekening en deels door een bedrag voor de aflossingen van investeringen in bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtepompen. Dat doen ze net zo lang totdat de investering is terugbetaald. Daarna verdienen ze er zelf aan. Met als bijkomend voordeel dat je al die tijd ook een bijdrage hebt geleverd aan het milieu", aldus Van Moerkerk.

Donderdag 2 februari 2017 houdt Bedrijvenkring Harderwijk een kick off waarin ze haar circa 180 aangesloten leden verder informeert over de plannen en hoe ze eraan mee kunnen doen.