• Alexander Schippers

Miljoenentekort veiligheidsregio: 'Veiligheid nog niet in gevaar'

HARDERWIJK De veiligheid van inwoners van Harderwijk en Hierden is nog niet in gevaar, nu de met een miljoenentekort kampende Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) scherp bezuinigt door onder andere opleidingen voor brandweervrijwilligers stil te leggen en (gezamenlijke) oefeningen te schrappen om branden te bestrijden en om zo voorbereid te zijn op grote ongevallen en rampen. Dat stelt burgemeester Harm Jan van Schaik.

Harry Schipper

Wel hebben B en W van Harderwijk een brief aan de VNOG bezorgdheid uitgesproken over het effect dat de bezuinigingen kunnen hebben op de kwaliteit van brandweerzorg en crisisbeheersing in Harderwijk en Hierden. Ze wijzen erop dat 'de kwaliteit mede afhangt van de geoefendheid van de brandweervrijwilligers'. De VNOG maakte in september bekend dat er geldnood was: inmiddels 2,5 miljoen euro. Oorzaak vormt de aanhoudende droogte, in combinatie met 'diverse incidenten'.

Ook een grote instroom van nieuwe brandweervrijwilligers heeft geleid tot hogere kosten door (meer) opleidingen, oefeningen en werkkleding. Daar kwamen nog eens een duurder uitvallende cao en hogere werkgeverslasten bovenop. Om geld uit te sparen werden afgelopen zomer al de jaarlijkse oefeningen met meer korpsen tegelijk geschrapt. ,,En we hebben de niet volle opleidingen voor gevorderde brandweerlieden, dus waarvoor onvoldoende deelnemers waren, geschrapt", legt Jeroen Wesselink uit. Wesselink is waarnemend algemeen directeur van de VNOG, een dik drieduizend vierkante kilometer groot gebied van 22 gemeenten – waaronder Harderwijk - waar ruim 870.000 mensen wonen.

De brandweer Noord- en Oost-Gelderland is één van de 25 regionale brandweren in Nederland. Binnen deze regio voeren 56 brandweerposten met zo'n 1.500 brandweervrijwilligers en 300 beroepskrachten de dagelijkse brandweerzorg uit. De brandweer op regioniveau zorgt onder andere voor de voorbereiding op rampen en calamiteiten, samen met de geneeskundige hulpverlening in de regio (de 'GHOR'), politie en gemeenten.

,,In Harderwijk en Hierden staat de veiligheid altijd voorop", aldus Van Schaik. ,,Er zijn gelukkig ook voldoende vrijwilligers om de posten goed te laten functioneren. En ze oefenen nog steeds hoor. Dat kost wel veel geld. De vrijwilligers krijgen een vergoeding voor het oefenen en als ze uitrukken, ze moeten opleidingen volgen, krijgen dure pakken. Daarin moet je dus blijven investeren." Volgens de burgemeester speelt hier wel een rol dat er al een tijdlang geen vaste brandweercommandant is. ,,Iemand die met de vrijwilligers aan teambuilding doet en zo. Daardoor is de sfeer is al lange tijd onrustig en daarvoor vragen wij aan de VNOG dus aandacht." Overigens is in afwachting van een vaste commandant op de Harderwijkse kazerne de functie enkele weken geleden - opnieuw tijdelijk (1 jaar) - ingevuld door een interim commandant. De 22 deelnemende gemeenten hebben de VNOG-organisatie inmiddels onder verscherpt toezicht geplaatst.