• Gemeente Harderwijk

Motoren weg van nieuwe boulevard

HARDERWIJK Ze kunnen het schudden, de motorrijders die dachten 's zomers met het zicht op hun veelal gekoesterde 'ride' een terrasje te kunnen pikken op de straks splinternieuw ingerichte Harderwijkse boulevard. Er komen daar nergens speciale parkeerplaatsen voor motoren.

Harry Schipper

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. En dat vinden ook de leden van de Klankbordgroep Waterfront, al vrezen twee horecaondernemers onder hen wel dat die opvatting hun wel eens klandizie - en dus omzet - gaat kosten.

Tot dusver waren de terrasjes aan de Strandboulevard een onder motorrijders geliefde toertochtbestemming. Zij kwamen soms met tientallen tegelijk en konden hun motoren makkelijk kwijt op daarvoor ingerichte parkeerplekken op de Boulevard. Of anders wel op het trottoir van de Stille Wei. Politie en stadswacht gedoogden dit foutparkeren, net als hun collega's in andere gemeenten. Zolang niemand er maar last van had.

Burgemeester en wethouders strijken met hun besluit recht tegen de haren in van de Harderwijkse gemeenteraad, die afgelopen zomer juist een motie had aangenomen om op of bij de nieuwe boulevard tenminste tien motorparkeerplekken te realiseren.

B&W vertikken het om die motie, ingediend door CDA en Stadspartij, uit te voeren. Ze volgen liever het advies op van verkeersdeskundigen. Die zijn bang dat het inrichten van tien plekken voor motoren, waar dan ook op de straks vernieuwde en verkeersluwe boulevard, ertoe zal leiden dat nóg meer motorenrijders hun motor er bij parkeren. 'Het stimuleert het foutief parkeren', stellen ze. ,,In de praktijk zal de locatie in de zomerperiode uitgroeien tot een verzamelplaats van dertig tot veertig motoren ten koste van het gebruik van het trottoir."

Het college ziet ook geen alternatieve plekken voor motorparkeerplaatsen in de buurt van de boulevard, zoals in de binnenstad, de Stille Wei of het Waterfront, 'zonder dat dit afbreuk doet aan het toekomstig gebruik van de openbare ruimte'. Of het zou ten koste gaan van plekken waar nu binnenstadbewoners of -werkers met een vergunning hun auto mogen parkeren. Nee, motorrijders moeten hun voertuig maar parkeren in de nieuwe parkeergarages die straks in het Waterfront worden gebouwd, luidt hun opvatting. Net als automobilisten. Of op de parkeerterreinen Scheepssingel en het Kruithuis aan het Westeinde.

Motorrijders die buiten het zomerseizoen om straks de nieuwe Harderwijkse boulevard willen bezoeken, blijven welkom. De boulevard is dan namelijk wel toegankelijk voor auto's en motoren. En dan zijn er ook nog eens zo'n vijftig parkeerplekken, waar ook motoren mogen staan, merken de deskundigen fijntjes op.