• Museum Het Pakhuis.

    Wijnand Kooijmans

Museum Het Pakhuis treedt meer naar buiten

ERMELO Er komt een proef met het aankleden van de etalage van een leegstand winkelpand in het centrum van Ermelo. Daarmee wordt vooruit gelopen op het bredere project 'Blik op Ermelo' waarmee museum Het Pakhuis meer naar buiten wil treden. Volgens wethouder Hans de Haan sluit het project van het museum goed aan bij de wens van het college het centrum aantrekkelijker te maken vanuit een oogpunt van cultuur en recreatie.

Wijnand Kooijmans

Het museum heeft veel spullen in het depot liggen die, zo vindt de wethouder, het waard zijn om getoond te worden. Het Pakhuis streeft er naar om zich buiten het museum meer te profileren en bewoners kennis te laten maken met de cultuur(historie). In samenwerking met ondernemers en eigenaren van panden wil het verschillende plekken in het centrum aantrekkelijker maken. Dit door een bepaalde tijdsperiode uit de geschiedenis in beeld te brengen en het verhaal daarover te vertellen.

Als eerste thema worden de veranderingen bij de middenstand in beeld gebracht. Het gaat dan vooral om de jaren 60, 70 en 80. Op termijn denkt de wethouder dat ook thema's als de steentijd en het Romeinse Marskamp zoals dat op de heide is te vinden aan bod kunnen komen. Volgens wethouder De Haan zijn er best wat uitdagingen als het gaat om het invullen van locaties. Hij denkt daarbij onder meer aan het afgebrande pand van de viswinkel dat een smet binnen het centrum is. De wethouder vindt dat de invulling van leegstaande winkelpanden zich voorlopig vooral moet richten op het kernwinkelgebied. Om de pilot mogelijk te maken trekt het college ook de portemonnee. Het gaat om 1.100 euro. De verwachting is dat met de invulling van de proef nog deze maand of begin april een begin kan worden gemaakt. Voor het totale project 'Blik op Ermelo' wil het college ook geld uittrekken.

Voorwaarde hiervoor is dat het budget voor het cultuurfonds door de gemeenteraad wordt vrijgegeven. Uitvoering moet dan nog voor de zomermaanden plaats vinden.

Het initiatief van Het Pakhuis sluit, zo zegt de wethouder, aan bij de ambitie van de Cultuurnota. Inwoners komen hiermee bovendien op een laagdrempelige manier in aanraking met de geschiedenis van Ermelo. De kennis van het verleden onder de inwoners neemt daarmee alleen maar toe. De communicatie en het maken van afspraken met de pandeigenaren wordt bij het museum neergelegd. De gemeente ziet hierin geen rol voor zichzelf weggelegd. Opzet is na een jaar het geheel te evalueren.

Voor de invulling van leegstaande winkelpanden zijn ook de kunstenaars binnen de gemeente Ermelo benaderd. Wethouder De Haan zegt van hen nog geen reactie te hebben ontvangen. Hij blijft wel open staan voor suggesties van hun zijde. De tijdelijke invulling van leegstaande panden mag, zo zegt de wethouder, geen belemmering vormen voor een nieuwe invulling als winkel. Ook al gaat het om bijvoorbeeld een pop-up-store voor alleen de zomermaanden.