• eigen foto

Nieuw seizoen Harderwijks Mannenkoor

HARDERWIJK Harderwijks Mannenkoor (HMK) begint donderdag 29 augustus weer met de repetities. Het koor oefent elke donderdag van 20.00 tot 22.00 uur in het kerkelijk centrum De Regenboog, Biezenplein 1 in Harderwijk.

HMK staat onder leiding van de eminente dirigent Jimco Zijlstra. Belangstellenden kunnen zich aansluiten voor het herziene repertoire. Zie ook de website www.harderwijksmannenkoor.nl. Het is mogelijk om eerst een paar repetities bij te wonen. In De Regenboog vragen naar HMK-secretaris Herke Meersma (telefoon 033-2453204).