• Wijnand Kooijmans

Na vijftien jaar weer nieuwbouw in Speuld

ERMELO/SPEULD Voor het eerst in bijna vijftien jaar worden er weer nieuwe woningen gebouwd in Speuld. Het gaat om in totaal veertien woningen die komen op de hoek van de Garderenseweg en het Lageveld. Het plan is ontworpen door het bureau Roozenbeek Architect, de woningen worden gebouwd door bouwbedrijf Van de Kolk uit Garderen.

Wijnand Kooijmans

 

In een eerder stadium is de gemeenteraad van Ermelo al akkoord gegaan met de kaders voor de nieuwbouw. In het gemeentehuis kon nu de overeenkomst met bouwbedrijf Van de Kolk worden ondertekend door wethouder Jan van den Bosch en directeur Henk van de Kolk van de bouwer. ,,Het gaat voor Speuld om best veel woningen. Ik ben blij dat ook de provincie Gelderland akkoord is gegaan met het plan, ook al wordt daarvoor natuurcompensatie geëist."

IMPULS Met het plan hoopt het college van burgemeester en wethouders een impuls te geven aan onder meer de school en het verenigingsleven in de Ermelose buurtschap. ,,Natuurlijk zijn er ook nadelen aan verbonden. Door de noodzakelijke natuurcompensatie gaat er agrarische grond verloren. Maar", zo zegt wethouder Van den Bosch, ,,ik verwacht dat ook zij beseffen dat je soms iets moet laten om er wat voor terug te krijgen. Over de toekomst van de agrariërs willen we met hen om tafel gaan zitten, dat geldt overigens ook voor de agrariërs in Horst en Telgt."

Als voorbeeld voor het plan in Speuld is het Teus Bouwmanerf in Garderen gekozen. Dat is goed ontvangen. In het geheel is veel groen opgenomen met daaraan gekoppeld de verplichting dat in stand te houden. De nu nog aanwezige schuren in het plangebied worden gesloopt. Het gaat om de bouw van acht woningen in de goedkope sector, drie twee-onder-een-kap woningen en een vrijstaande woning. Een naam voor het gebied wordt nog gezocht.De belangstelling voor de nieuwbouw is groot.

In eerste instantie richt men zich op de inwoners van Speuld. Voor hen wordt half januari een informatieavond gehouden. In het voorjaar wil het bouwbedrijf starten met de verkoop van de woningen. Met de bouw kan, indien de bestemmingsplanprocedure voorspoedig verloopt, na de bouwvakvakantie een begin worden gemaakt. Pas indien er niet genoeg geïnteresseerden zijn in Speuld zelf wil het bouwbedrijf verder de boer op met de verkoop van de woningen.In het plan is onder meer de aanleg van poelen opgenomen.

GRASLANDEN Daarnaast komen kruiden- en faunarijke graslanden waarop enkele runderen komen te lopen. Bemesting vindt niet plaats. De hoop bestaat dat hiervoor de Echte Koekoeksbloem gaat groeien, maar ook korenbloemen en diverse soorten orchideeën. Runderen kunnen eventueel een poel als drinkwatervoorziening gebruiken.Ook komt er een klompenpad dat aansluit bij het recreatieve wandelnet van de Veluwe en waardevolle natuurgebieden - Speulderveld en Leuvenumse beek - met elkaar verbindt. Het pad wordt niet verhard, dat moet worden gevormd door het gebruik. Het maakt wel dat bij 'slechte' weersomstandigheden het pad mogelijk niet toegankelijk is. Het pad wordt aan één zijde begrensd door een sloot en aan de andere zijde door een bomensingel met berken, essen en wilgen.