• Jaap van den Broek

Ermelo en Harderwijk bereiken overeenstemming dassenconflict

ERMELO De Zeeweg in Ermelo wordt tijdelijk op twee plaatsen versmald naar 3,5 meter. Hiermee wordt bescherming geboden aan de das die in dit gebied bivakkeert. Daarnaast wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn gesteld aan de verplaatsing van de das. 

Wijnand Kooijmans

Over deze oplossing is overeenstemming bereikt tussen de gemeenten Ermelo en Harderwijk. Die laatste gemeente draait ook op voor de kosten.

DWANGSOM De afspraak moet nog wel worden goedgekeurd door de provincie Gelderland. Dat orgaan legde de gemeente Harderwijk recent een dwangsom op van duizend euro per week, vanwege het niet nakomen van verplichtingen die aan nieuwbouw in het gebied Harderweide waren verbonden. Verwacht wordt dat met de gekozen oplossing ook de dwangsom van tafel gaat. Al heeft de provincie nog enig voorbehoud gemaakt.

DASSENBURCHT De problemen voor het leefgebied van de dassenpopulatie naast het wijkdeel Harderweide spelen al langere tijd. Bij de bouw in dit gebied is de toenmalige dassenburcht verplaatst naar een nieuwe locatie binnen de gemeentegrenzen van Ermelo. Voorwaarde was onder meer dat de Zeeweg op twee plekken zou worden versmald. Dit bleek lastiger dan gedacht. 

FIETSPAD Bij het zoeken naar oplossingen waren naast de gemeenten ook de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) en de provincie Gelderland betrokken. Voor Ermelo speelt daarnaast mee dat zij in samenwerking met de bewoners bezig is met de plannen om een fietspad langs de Zeeweg aan te leggen.

TIJDELIJKE MAATREGEL De bewoners zijn tegen een versmalling, maar stemmen in omdat het gaat om een tijdelijke maatregel. Ook staat er een vergoeding van de gemeente Harderwijk tegenover.  Wethouder Wouter Vogelsang van de gemeente Ermelo: ,,Voor de definitieve situatie na de aanleg van een fietspad wordt ingezet op een dassentunnel en rasters. Hiermee komen we ook tegemoet aan de KNNV en het is een oplossing waar alle partijen zich in te kunnen vinden."

GELDVERSPILLING Ook wethouder Bert van Bijsteren van de gemeente Harderwijk is blij met de gekozen oplossing. ,,Het gaat om een groot probleem en daar wilden we op zorgvuldige wijze een oplossing voor bedenken."  Door de afspraken wordt tevens geldverspilling voorkomen in de procedure die door de KNNV is aangespannen wegens het niet nakomen van de ontheffing.