• Alterra

Geen ruimte voor lynx, wel voor goudjakhals

VELUWE De kans dat de lynx zich in Nederland gaat vestigen is nagenoeg uitgesloten. Dat meldt Nature Today op basis van een onderzoek van twee teams van onderzoekers die een zogenoemde habitatgeschiktheidsanalyse hebben uitgevoerd. Tijdens het onderzoek werd vastgesteld dat er voor de lynx niet genoeg geschikte leefruimte beschikbaar is. Wel bestaat de kans dat de goudjakhals zich in Nederland gaat vestigen. Voor dat roofdier zijn er ongeveer 1500 geschikte territoria. In 2016 werd de eerst goudjakhals op de Veluwe gefilmd. Onlangs werd bekend dat een wolvenpaar zich heeft gevestigd op de Veluwe en voor nageslacht heeft gezorgd. Als de wolvenpopulatie doorgroeit, gaat dat wel ten koste van de mogelijkheden voor de goudjakhals.

Meer informatie over lynxen en goudjakhalzen in Nederland is te lezen in dit artikel.