• ANP Foto

Mogelijk aanpassing subsidieregeling voor verduurzaming Ermelo


ERMELO Het CDA in Ermelo springt in de bres voor de eigenaren van minstens achttien woningen in wijk West die al eerder hebben geïnvesteerd in het duurzaam maken van hun woning.

Wijnand Kooijmans

Aanleiding is dat vanaf 1 januari 2020 iedere woningeigenaar in de 'wijk van de toekomst' de mogelijkheid krijgt gebruik te maken van een subsidie tot twaalfduizend euro om hun woning te verduurzamen. Het gaat om vijftig procent van de te maken kosten. Door de provincie Gelderland is hiervoor een subsidie van vijf miljoen euro toegekend aan de gemeente Ermelo. Doel is dat de wijk van het aardgas afgaat.

DRUK Het CDA is er na werkbezoeken aan de wijk en verslagen van gesprekken tussen de gemeente en inwoners van de wijk achter gekomen dat minimaal achttien woningeigenaren al in 2018 zijn geconfronteerd met de grootschalige renovatiewerkzaamheden van Uwoon. Zij ervaren dat er destijds vanuit de gemeente en Uwoon forse druk op hen is gezet om hen mee te krijgen om ook te investeren in hun huizen, zodat deze een A-label zouden krijgen.

Verschillende huiseigenaren zijn daarop ingegaan. Er zijn bij het CDA situaties bekend van huiseigenaren die extra geld hebben moeten lenen om aan de wensen van de gemeente en Uwoon te voldoen. Veel van deze
huiseigenaren hebben echter nog geen zonnepanelen en zijn nog niet van het aardgas af. Het ontbreekt hen echter door de eerdere investeringen aan voldoende financiële draagkracht om maatregelen te treffen om in aanmerking te komen voor subsidie van de wijk van de toekomst.

DOEL Door het CDA wordt aangegeven dat er regels moeten zijn om voor subsidie in aanmerking te komen. Maar dat ook naar het doel achter deze regels moet worden gekeken. Om deze reden wordt gevraagd of de betreffende huiseigenaren met terugwerkende kracht hun investeringen moeten factureren om deze daarmee in te brengen als onderdeel van de subsidieaanvraag voor de wijk van de toekomst.

Hiervoor zou de subsidieregeling voor deze specifieke gevallen moeten worden aangepast. Het CDA vraagt aan het college van burgemeester en wethouders welke mogelijkheden hiervoor zijn. Zodat ook deze
huiseigenaren de laatste stappen kunnen zetten om van het aardgas af te komen. De uitzondering moet dan wel alleen gelden voor mensen die binnen de wijk van de toekomst wonen en aantoonbaar, mede op verzoek van de gemeenten en Uwoon, hebben geïnvesteerd in het verduurzamen van hun woning.