• Bijna niemand mag in het archief komen, behalve de archivaris (r).Uitzondering was tijdens de opening van de archiefbewaarplaats.

    Mieneke Braakman

Nieuw archief en kenniscentrum in kelder stadhuis

HARDERWIJK ,,Hier mag bijna niemand binnen, er is maar zeer beperkt toegang.'' Streekarchivaris Hayo de Roo staat voor een dikke kluisdeur in de kelder van het stadhuis. Er is een waterkering voor de deur aangebracht. Voor het geval de haven over zou lopen, is het archief beschermd. Alléén ter gelegenheid van de opening van het nieuwe archief mocht een groepje genodigden een kijkje nemen in de grote kluis.

Mieneke Braakman

Er staan lange rijen mappen papier. In totaal 2,5 kilometer aan documenten zijn zorgvuldig geordend. Oude rekeningen, bouwtekeningen, raadsverslagen, trouw- en overlijdensaktes, en al het denkbare. Maar liefst 12000 namen, belangrijk voor wie de stamboom uit wil pluizen. De nieuwe archiefbewaarplaats voldoet aan de modernste eisen. Hoewel er bijna niemand dan de archivaris in het archief mag komen, is er veel informatie op te vragen. Elke middag zijn er archivarissen en vrijwilligers aanwezig.

KENNISCENTRUM Nieuw is het 'Historisch Kenniscentrum Harderwijk', een samenwerking tussen het archief en oudheidkundige vereniging Herderewich, het Stadsmuseum en het Historisch Platform Harderwijk. Het kenniscentrum is vrij toegankelijk. Hier staan vele boeken, maar ook films en geluidsbanden over de geschiedenis van Harderwijk. De archivaris van Eemland bracht kwam tijdens de opening een deel van het Harderwijks archief terug. ,,Dit lag in het archief in Amersfoort. Geen idee hoe het daar is gekomen.'' De documenten gaan over een lening die Harderwijk in 1466 had gegeven aan Hertog Karel van Gelre, voor een van diens oorlogsvoeringen. ,,Dit wordt toegevoegd aan ons rente-archief'', zegt De Roo blij. ,,Het archief is ons collectief geheugen'', zo verwoordt streekarchivaris De Roo het. Collega-archivaris Henk Hovenkamp bekijkt het vanuit de invalshoek: ,,Het archief is ons collectief geweten. Hij doelt hiermee op de vele geheimen die het archief herbergt. Wat nooit naar buiten kwam, is vaak wel ergens beschreven. Hoewel er al 2,5 kilometer aan documenten staat, is er ruimte voor 4 kilometer. Er komen steeds nieuwe oude archieven boven tafel. ,,De RK kerk bijvoorbeeld had zijn eigen archief in een kluis. Nu is dat in het stadhuis, waar het onder betere omstandigheden bewaard kan worden. Eindelijk zijn de bouwtekeningen van de Catharinakapel boven tafel gekomen, waarnaar al lang werd gezocht'', zegt de archivaris.

DOLFINARIUM Er zijn gesprekken met het Dolfinarium. ,,Daar ligt ook een stuk archief. Natuurlijk willen we dat graag aan ons archief toevoegen. Maar het ligt gevoelig. Het Dolfinarium staat al onder druk van dierenactivisten, als dan ook nog uit hun archief informatie naar boven komt hoe er destijds met dieren omgegaan is…'' Wethouder De Jong had vier oude boeken van Johan Schrassert in zijn kast. Die schenkt hij aan het archief. Schrassert promoveerde in 1706 in Harderwijk in derechten, was vervolgens advocaat bij het Hof van Gelderland en stadssecretaris. Hij is vooral bekend als schrijver. In 1730 verscheen van hem 'Hardervicum Antiquum ofte Beschryvinge der Stadt Harderwyck'. De tweede druk verscheen in 1732. ,,Zeer zeldzaam, een waardevol bezit'', oordeelt de archivaris.