• Martijn Beekman

Nieuw zwembad energieneutraal

HARDERWIJK Het nieuwe binnenzwembad van De Sypel dat – als alles meezit - al over drie jaar klaar kan zijn, krijgt in elk geval een brede familieglijbaan, een 'tube'-glijbaan, een waterspeeltuin en weer een 25-meter-wedstrijdbad met zes banen. In het zwemcomplex komen ook voorzieningen voor mensen die op voorschrift van hun dokter of therapeut in zwemwater moeten bewegen, een instructie- annex doelgroepen-bad en een peuterbad. Geschatte kosten: bij elkaar zo'n kleine tien miljoen euro. Tijdens de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden blijft het huidige, veertig jaar oude, binnenbad zo lang als dat kan open.

Harry Schipper

Een deel van de tien miljoen euro die het nieuwe binnenzwembad De Sypel in Harderwijk gaat kosten gaat naar een pakket maatregelen om het bad energieneutraal te maken. Naast extra goede isolatie en zonnepanelen moet gedacht worden aan nieuwe, slimme manieren om het zwemwater zo zuinig mogelijk op te warmen en schoon te houden. Waterbehandeling kost bij een zwembad altijd de meeste energie: niet voor niets staat De Sypel jaar in jaar uit met stip op 1 op de lijst van gemeentelijke voorzieningen met de hoogste energiekosten.

NOPJES Sportwethouder Marcel Companjen maakte vrijdag het eisen- en wensenpakket bekend voor het nieuwe zwembad. B en W gaan de raad adviseren dat pakket over te nemen. De raad heeft daarover dus het laatste woord, al zullen de meeste raadsfracties er blij mee zijn, omdat ze eerder al hadden besloten tot het uitwerken van een scenario waarin zaken als fun, voorzieningen voor medisch en therapeutisch gebruik en een wedstrijdbad moesten zitten. En naar een zo energieneutraal mogelijk zwembad hadden enkele partijen ook al aangedrongen. ,,Prettig dus dat we al deze aspecten konden meenemen", zei een trotse wethouder Companjen dan ook bij het bekendmaken van de plannen. Vooral met het energieneutrale 'nul op de meter'-streven was hij erg in zijn nopjes.

KLANKBORD Bij het opstellen van de eisen zat Companjen aan tafel met een klankbordgroep van zowel gebruikers van het zwembad als personeel. Mensen konden ook een tijdlang op de website van de gemeente een enquête invullen, waarbij ze hun voorkeuren en wensen kenbaar konden maken. Er is ook een bureau ingeschakeld dat moest uitzoeken welke zaken tegenwoordig het belangrijkste zijn voor een zwembad. Daarbij is ook gekeken naar andere zwembaden in Nederland en ontwikkelingen in de omgeving. Nieuw voor Harderwijk is dat in het ontwerp het binnen- en buitenbad met elkaar in verbinding staan. ,,Zo kunnen de glijbaan en waterspeeltuin bij zoveel mogelijk weertypes worden gebruikt", meent de wethouder. Een schuifwand moet ervoor zorgen dat zwemmers in voor- of najaar kunnen kiezen of ze liever binnen of buiten zwemmen. Overigens: het buitenbad blijft zoals het is. Ook aan de kleedruimten verandert weinig. De nieuwbouw wordt zoveel mogelijk in fases uitgevoerd. Eerst wordt het instructiebad gesloopt. Op die plek komt ongeveer het nieuwe binnenbad. De plannen worden naar verwachting in december door de politiek besproken. Eerst in de commissie, dan de raad. In 2019 is dan de aanbesteding, waarna in 2020 met de bouw gestart kan worden en in 2021 de nieuwbouw klaar is.