• Archief BDU Media

Nieuwbouw op Fokko Kortlanglaan

ERMELO Als de gemeenteraad het goedvindt, komen er tien nieuwe woningen aan de Fokko Kortlanglaan, meldt het college. ,,Met de plannen worden op het verrommelde boerenerf tien woningen gebouwd, waarvan vier sociale huurwoningen."

Op 8 maart 2018 is het bestemmingsplan 'De Driehoek 2016' vastgesteld. Tijdens de behandeling in de gemeenteraad is voor het stuk grond aan Fokko Kortlanglaan 150-152 een amendement aangenomen. De plannen voor het bouwen van negen woningen (waarvan acht op dit stuk grond) is hiermee aangepast. Het aantal woningen is teruggebracht tot maximaal drie woningen in het bebouwingsgebied van de Fokko Kortlanglaan (waarvan twee vrijstaande woningen).

Initiatiefnemer is tegen het besluit van de raad in beroep bij gegaan. Door de verandering zijn de plannen volgens hen niet meer uit te voeren. ,,Daarnaast zijn er gesprekken opgestart tussen gemeente en initiatiefnemer om samen toch tot een oplossing te komen voor dit gebied. Dit heeft geleid tot een aangepast plan, maar nu in de vorm van tien woningen. Twee vrijstaande in het lint van de Fokko Kortlanglaan, vier twee-onder-één-kapwoningen en een vier 'schuurwoningen' (onder één kap) als sociale huurwoningen."

Deze aangepaste plannen worden in de commissie Infrastructuur en Ruimte besproken.