• Barry Wensink/BDUmedia

Bouw sporthal onzeker

HARDERWIJK Het is nog helemaal niet zeker of er wel een derde sporthal komt bij sportcomplex de Sypel. Een aantal sportclubs bouwen er liever zelf twee – op sportpark Slingerland en aan de Drielandendreef - en willen die dan ook zelf gaan beheren.

Harry Schipper

Dat bleek donderdag in de commissie Samenleving. Het leek sportwethouder Marcel Companjen eigenlijk al een uitgemaakte zaak: het grote gat dat ontstaat als het huidige zwembad De Sypel wordt gesloopt – het nieuwe zwembad komt verder naar achteren - leek wat hem betreft ideaal voor de bouw van een derde sporthal. Lekker centraal en relatief zuinig in de exploitatie, omdat er al een sportkantine bij zit en ook beheerders en materieel om de hal schoon te houden.

Maar Badmintonclub Harderwijk en ook de korfbalvereniging CKV Unitas/Perspectief en Handbalvereniging Harderwijk willen nu liever eigen sporthallen bouwen en zelf gaan exploiteren. De clubs kampen al lange tijd met gebrek aan ruimte om het toenemend aantal leden binnen te kunnen laten sporten. Ze moeten nu uitwijken naar sportzalen overal in de stad, tot in Drielanden en zelfs in Hierden. Unitas en de handbalvereniging willen het liefst hun hal bouwen bij hun huidige onderkomen in het Sportpark Slingerbos. De Badmintonclub heeft stichting 'Sla een shuttle' in het leven geroepen die zijn zinnen heeft gezet op een locatie aan de Drielandendreef.

Opgeteld vallen de plannen van de clubs ook nog fors lager uit dan het plan van de gemeente voor de bouw van een derde sporthal bij de Sypel. De bouwkosten daarvoor zijn geraamd op zo'n 3,2 miljoen. De wethouder zag voor 'zijn plan' voor een 'Sypel III' steun in een rapport van bureau Drijvers en Partners dat de plannen van de sportclubs heeft beoordeeld. Dat bureau concludeerde dat er voor de gemeente teveel financiële risico's kleven aan beide plannen. Zo willen de clubs de hallen zelf exploiteren met hulp van vrijwilligers en aan andere verenigingen doorverhuren.

Zo zou de jaarlijkse gemeentelijke steun Het bureau denkt dat de kans 'aanzienlijk' is dat dit eigen beheer toch niet mogelijk blijkt en er alsnog betaalde krachten ingeschakeld moeten worden. En ook dat de inkomsten uit verhuur tegenvallen. Het onderzoeksbureau concludeert ook dat de investeringskosten voor de nieuwbouw wel erg voorzichtig zijn ingeschat.

Maar doorgaan met de plannen voor 'Sypel III' betekent dat de businesscases, die de sportclubs met veel moeite hebben opgesteld, zo goed als zeker in de prullenbak belanden. Dat vinden de meeste raadsfracties in de commissie voorbarig. Zij willen dat er eerst meer duidelijkheid moet komen over de precieze kosten en in hoeverre met de realisatie van een derde sporthal bij de Sypel soulaas biedt aan de hoge ruimtenood waarmee de clubs nu kampen. Ook moeten eerst goed alle wensen en eisen van de clubs beter in beeld worden gebracht.

Sportwethouder Companjen waarschuwde dat hierdoor vrijwel zeker een vertraging van enkele maanden in de realisatie van de bouw van de sporthal optreedt. En daar zit niemand op te wachten.