• Wijnand Kooijmans

Gesprekken over restauratie boerderij

ERMELO Er worden door de gemeente Ermelo gesprekken gevoerd met de eigenaar van een Hallehuis aan de Zeeweg om het pand te restaureren.

Wijnand Kooijmans

Dat zegt wethouder Hans de Haan naar aanleiding van vragen van Alex Kleijnen (Progressief Ermelo).

Voor de laatste was de Open Monumentendag de aanleiding te vragen naar de stand van zaken rond het erfgoedbeleid van de gemeente. Hierbij werd door hem als voorbeeld genoemd het monumentale pand, goed verscholen tussen de bomen, aan de Zeeweg. Kleijnen wil weten wat het college doet om het uit begin 1900 stammende Hallehuis te behouden.

ACTUEEL Kleijnen kwam met zijn vraag tijdens het eerste vragenuurtje van de raad nieuwe stijl. Volgens De Haan gaat het dan alleen om vragen welke politiek actueel zijn. Hetgeen bij erfgoed naar zijn mening niet vaak het geval is. Het staat er en blijft er veelal staan.

Het erfgoed is digitaal vastgelegd en wil het college van burgemeester en wethouders in de toekomst ook gaan inzetten als toeristisch recreatief product. Met de eigenaar van het betreffende Hallehuis is recent gesproken. Dit omdat het pand langzamerhand instort en het college dat wil voorkomen. De eigenaar zijn voorstellen gedaan om het pand te restaureren.

INDELING Hierbij is als voorwaarde gesteld dat het pand niet volledig mag worden afgebroken en weer opgebouwd. Ook moet zo veel mogelijk van origineel materiaal gebruik worden gemaakt en mag de indeling van het gebouw niet worden gewijzigd. De Haan zegt dat de gemeente het wel ontbreekt handhavend op te treden of de verplichting tot restauratie op te leggen.

De Haan hoopt dat de eigenaar ingaat op de voorstellen. Het pand is, zo zegt de wethouder, wel afgeschermd met hoge hekken. Daardoor levert het bijvoorbeeld geen gevaar op voor spelende kinderen.