• De spoorwegovergang bij het NS-station wordt vermoedelijk afgesloten voor autoverkeer.

    Wijnand Kooijmans
  • Een nieuw gebouw als Eikenstein blijft behouden voor de ouderenpsychiatrie.

    Wijnand Kooijmans

Plannen voor bouw 550 woningen op landgoed Veldwijk

ERMELO De herontwikkeling van het landgoed Veldwijk maakt de bouw van in totaal 550 woningen mogelijk. Hiervan worden er rond de 110 op het terrein van het Hooge Riet.

Wijnand Kooijmans

Door Albert van Esterik, voorzitter van de Raad van Bestuur van GGz Centraal is het masterplan voor de herontwikkeling van Veldwijk aangeboden aan het Ermelose college van burgemeester en wethouders. Het gaat uit van een herverdeling van het landgoed in vier delen. GGz zelf concentreert haar zorgfuncties in een nieuw modern zorgpark aan de zuidwestzijde van Veldwijk.

RUIMTE In de overige drie gebieden is ruimte voor nieuwe functies, al gaat het dan voornamelijk om woningbouw. Er wordt veel aandacht besteed aan het behoud van het bos en de bomen en de cultuurhistorie van het landgoed. GGz gaat de drie gebieden verkopen aan een projectontwikkelaar die voor een verdere ontwikkeling zorgt.

De opbrengsten van de verkoop zijn nodig voor het moderniseren van de zorggebouwen van GGz Centraal. Al is de verwachting dat hiermee niet allee kosten worden gedekt. In de herontwikkeling van Veldwijk en Zon in Schild in Amersfoort wordt in totaal vijftig miljoen euro geïnvesteerd.

VORMGEVEN Van Esterik zegt dat inmiddels al vijf jaar geleden is begonnen met het vormgeven van de plannen. Mede door het gegeven dat steeds meer zorg buiten de instelling zelf wordt gegeven is er leegstand van gebouwen ontstaan, is de kwaliteit daarvan teruggelopen en is de onveiligheid toegenomen. Naast de nieuwbouw wordt ook geld gestoken in de kwaliteit van de zorg.

Financieel is GGz Centraal gezond maar zijn de marges, zo zegt Esterik, niet botervet. Bij het opstellen van de plannen is voor het zorgpark een ontsluiting aan de westzijde van het terrein gekozen. Hierbij was ook de positie van de monumentale boerderij De Heuvel van belang.

TERREIN Door Van Esterik wordt aangegeven dat GGz zich verantwoordelijk voelt voor het terrein. In 2020 verwacht hij dat een selectie kan plaatsvinden van geïnteresseerde ontwikkelaars. Dat moet leiden tot het opstellen van een stedenbouwkundig plan en daarna het bestemmingsplan. Van Esterik verwacht dat het zorgpark in 2022 kan zijn gerealiseerd.

De oprijlaan naar de boerderij blijft intact. De kwekerij wordt verplaatst naar het zorgpark. Veel monumentale gebouwen blijven in stand maar de oude wasserij en het gebouw Oosterhoorn worden gesloopt. Ook wordt overwogen de overgang bij het NS-station taboe te maken voor autoverkeer. Voor ouderenpsychiatrie blijft De Eikensteen behouden, het gaat om een relatief nieuw gebouwd.

WONINGBOUW Bij de woningbouw wordt het woningbouwprogramma gevolgd van de gemeente Ermelo. Dat betekent dat vijftig procent in de sociale sector wordt gebouwd. Onder verdeeld in twintig procent sociale huur en dertig procent sociale koop tot een prijs van 200.000 euro. Tien procent wordt gebouwd in de vrije sector met huurprijzen tussen de 720 en 950 euro. De overige veertig procent mag vrij worden ingevuld.

In het plan is al rekening gehouden met een terrein waar eventuele natuurcompensatie kan plaatsvinden indien dat wordt vereist voor de herontwikkeling van het landgoed.