• Archief BDU Media

Tijdelijke woningen op terrein aan Beemdweg in Ermelo

ERMELO Er komen tijdelijke woningen op het terrein Beemdweg 17 in Ermelo. Dat heeft de gemeenteraad van Ermelo besloten tijdens een gesloten vergadering op 13 november.

Wijnand Kooijmans

De woningen moeten vijftien jaar dienst doen en zijn bestemd voor jongeren tot 28 jaar en mensen die door omstandigheden woonruimte zoeken. In Ermelo is de woningnood onder deze groepen hoog.

De gemeente was al langere tijd op zoek naar geschikte plekken om door tijdelijke woningbouw de druk op de arbeidsmarkt te verminderen. De grond is aangekocht door de gemeente, de tijdelijke woningen worden verhuurd door Uwoon. Het plaatsen van tijdelijk extra woningen past binnen de doelstelling van de gemeente om de druk op de woningmarkt te verminderen. Daarbij wordt specifiek ingezet op woningen voor doelgroepen die het meeste last hebben van de lange wachttijd voor een sociale huurwoning. Dat zijn jongeren die starten op de woningmarkt en woningzoekenden die door omstandigheden dringend op zoek zijn naar een woning.

BEWONERSAVOND Direct omwonenden zijn al per brief geïnformeerd over de plannen. Voor hen wordt op korte termijn een bewonersavond georganiseerd. Bewoners worden daar persoonlijk geïnformeerd en kunnen hun vragen stellen. De gemeente Ermelo en UWOON willen samen met bewoners een ontwerp maken voor de inrichting van het terrein en de tijdelijke woningen die er komen. Dan ook wordt bekend om hoeveel woningen het gaat.