• Oeps:de nieuwe Waterfrontwethouder trekt bij de onthulling iets te hard aan de touwtjes...

    Harry Schipper

Waterfront III spraakmakend

HARDERWIJK Met de - ietwat haperende - onthulling van een groot bouwbord hebben wethouder Bert van Bijsteren en algemeen directeur Peter van der Linde van Boskalis afgelopen week het startsein gegeven voor de aanleg van de derde en laatste fase van het Waterfront.

Harry Schipper

"Deze stad is trots op dit project", aldus de Boskalis-directeur. "We mogen met het Waterfront vormgeven aan een stukje Nederland. We hebben het water weer teruggebracht naar Harderwijk. Het doel nu is het aantrekkelijk maken van dit stuk van Harderwijk".

KLIMAATADAPTIEF Ook Van Bijsteren glom van trots bij zijn eerste officiële optreden als Waterfront-wethouder. Hij zei het 'spannend' te vinden wat de gevolgen zijn van de landelijke discussie over de stikstof-depositie. "Dat moeten we afwachten, hoe vervelend ook. Het wordt in elk geval een duurzame, circulaire, klimaatadaptieve en vanzelfsprekend aardgasvrije wijk voor álle Harderwijkers. Een wijk die nu al spraakmakend is in Bouwend Nederland!"

Binnenkort sluit de inschrijving van marktpartijen die de eerste honderd woningen in deelgebied I in deze derde fase willen bouwen. Het gaat om grond tegen de provinciale weg N302 aan, tot aan het Zuiderhoofd. Die honderd woningen zijn een mix van (gestapelde) appartementen, koopwoningen en 'middeldure huurwoningen', dus tot 850 euro huur per maand. Begin volgend jaar vindt de selectie plaats welk bouwbedrijf ze mag bouwen. Volgens de wethouder is de belangstelling van bouwbedrijven groot: "Nooit eerder zagen we zoveel downloads van ons programma van eisen!"

Tot die tijd graaft Boskalis eerst nieuwe watergangen uit. Behalve uitgraven slaat Boskalis daarna ook nieuwe damwanden. De huidige (tijdelijke) parkeerterreinen aan de Kades, dus dichtbij de N302, ruimen daarvoor het veld.

STADSCAMPING STOPT Kort na de jaarwisseling graaft Boskalis ook een nieuwe watergang, die de Vissershaven verbindt met de Ir. Lelyhaven. De met asbest verontreinigde grond die daarbij boven komt, wordt diep in de grond bij de Kades teruggestort. Daar bovenop komt – net als overal in het Waterfront – een 'smetteloos schone leeflaag van tenminste twee meter'. De Stadscamping raakt verstoken van haar aansluiting op drinkwater en het riool en stopt er daarom in november mee.

NIET OMHOOG Door de Harderwijkse gemeenteraad was aangedrongen op meer betaalbare sociale huurwoningen. Daarbij droegen de raadsleden de suggestie aan om de flatgebouwen langs de N302 een paar bouwlagen hoger te maken dan gepland, tot een hoogte van dertig meter. De nieuwe projectleider van het eerste deelgebied van fase III Fokke Sybesma meent dat dit niet per sé hoeft door de bouwhoogte te verhogen naar dertig meter. Hij verklapt dat in plaats van uit te gaan van aanvankelijk ruime binnenmaten nu gekozen is voor kleinere woningen. Daardoor kunnen er per bouwlaag meer woningen worden gerealiseerd. Er kan dan mogelijk worden volstaan met maar één bouwlaag extra. Dat pakt voor de ontwikkelaars een stuk gunstiger uit, omdat zij te maken hebben met allerlei randvoorwaarden: molenbiotoop, geluidsnormen, beeldkwaliteit en uiteindelijk ook de verkoopbaarheid van de koopwoningen op de achtergelegen eilanden. Uitdaging blijft het parkeren", aldus Sybesma. Meer woningen betekenen namelijk meer auto's en dus meer parkeerplekken. De kleiner ingetekende sociale huurwoningen hebben wel als voordeel dat daarvoor een lagere parkeernorm geldt dan voor 'gewone' eengezinswoningen.

Verwachting is dat de eerste 'echte' bouwactiviteiten begin 2021 starten. Dan zijn alle procedures en bezwarentermijnen doorlopen. Mogelijk start de ontwikkelaar dan ook met de huizenverkoop.