• Stephanie Scheiberlich, Richard van Leeuwen en Eef Wemes.

    Harry Schipper

Notariaat staat al 50 jaar midden in de samenleving

HARDERWIJK ,,Een betrokken notaris heeft meerwaarde voor de samenleving. Geen standaard oplossingen, maar maatwerk. De samenleving in haar geheel is daardoor beter geregeld. Je bent problemen voor." De twee Harderwijkse notarissen Eef Wemes (65) en Stephanie Scheiberlich (40) verwoorden samen zorgvuldig waar ze voor staan. Doen ze tenslotte ook in hun beroep. Hun kantoor aan de Minderbroederslaan, Kern notarissen, bestaat vijftig jaar.

Harry Schipper

De vader van Eef Wemes, Leo, begon in 1966 om in 1989 het bedrijf over te dragen aan zijn zoon. ,,Ik wist al vanaf mijn elfde wat ik later wilde worden. Ik zag als kind mijn vader bezig op een podium in Zwolle. Hij leidde een veiling. Ik was onder de indruk. En ook later toen hij met zijn neef, ook notaris, door het dorp wandelde waar die werkte. Mensen die passeerden, namen hun hoed af. Dat vond ik mooi."

Niet dat Wemes graag had gezien dat ze dat in Harderwijk ook zouden doen: ,,Oh nee hoor", haast hij zich meermalen te verklaren. ,,In het verleden werd er erg opgekeken tegen de notaris. Die had net als dokter, dominee en onderwijzer aanzien. Ik denk omdat toen veel mensen niet konden lezen en schrijven. Dat beeld is veranderd en dat vind ik goed. Notaris zijn is ook maar gewoon een beroep. Wel is het werk gelijk gebleven, geheimhoudingseisen en zo; je vertrouwt een notaris dingen toe waar anderen geen weet van mogen krijgen. Je hoeft niet bang te zijn dat dingen in de openbaarheid komen."

LUISTEREN Volgens de twee notarissen komt hun vak er in essentie op neer 'dat de notaris iets opschrijft voor een ander'. ,,Daarbij gaat het er vooral om goed te luisteren. Dat gaat makkelijker als je in de samenleving staat en de cliënten en hun situaties kent. Ik denk dat als je weet wie wie is - en dat is in Harderwijk sterk het geval - je jouw product beter kunt maken", aldus Wemes. Bang voor de zogenaamde prijsvechters zijn ze niet. ,,We kunnen stappen vooruit denken, inspelen op familieverhoudingen en mensen hoeven ook niet steeds opnieuw alles aan je uit te leggen, omdat wij ze kennen. De noodzaak daartoe is nu groter, omdat er meer samengestelde gezinnen zijn. De samenleving is mede hierdoor ingewikkelder."

Bij zijn cliënten, zoals Wemes zijn klanten steevast noemt, staat hij erom bekend veel tijd en aandacht te geven. ,,Hij is heel belangstellend. En zo heeft hij mij ook 'opgevoed", lacht Scheiberlich. ,,Wij staan midden in de samenleving. Dat vind ik ook het aantrekkelijke van dit vak. Elke dag hebben we met andere mensen te maken. Dat danken wij aan de Harderwijkse samenleving. Daarom doen we graag iets terug."

STEM EN WIN Wemes en Scheiberlich doelen op hun goede-doelenactie vanwege het vijftigjarig jubileum van hun kantoor. Tot en met aankomende zondag 12 juni kan men een stem uitbrengen op www.kern50jaar.nl. Het winnende goede doel, krijgt duizend euro en onder de stemmers worden mooie prijzen verloot (elders in deze krant meer hierover - red.) En er liggen tienduizend gratis-weggeef-exemplaren klaar van het door kandidaat-notaris Richard van Leeuwen bedachte 'Originele Notaris Ganzenbordspel' vol interessante weetjes over het notarisvak.

WARM HART Alsof ze nooit iets terug doen. Wemes is al sinds zijn komst naar Harderwijk eind zeventiger jaren actief in besturen van onder andere tennisvereniging, ziekenhuis en Stadsmuseum. Ook Scheiberlich, die recent haar vijftienjarig jubileum als notaris vierde, zit in allerlei besturen. Tot voor kort van de Juniorenkamer en (als voorzitter) van de Stichting Platform Onderwijs Arbeidsmarkt, de Veluwse afdeling van VNO-NCW en in het bestuur van JONH, de Jonge Ondernemers Harderwijk. Velen kennen Wemes ook als een notaris die stichtingen en verenigingen op het gebied van cultuur en andere maatschappelijk relevante instellingen een warm hart toedraagt. ,,Mij pa en ik hebben daar altijd veel waardering voor gehad", legt Wemes uit. ,,We hebben de afgelopen vijftig jaar vele tientallen van die stichtingen en verenigingen vrijwel kosteloos voorzien van een oprichtingsakte. Gewoon omdat we dat belangrijk vinden."