• Een voorbeeld van een tiny house.

    Edith Hazelzet

Onderzoek naar mogelijkheden Tiny Houses in Harderwijk

HARDERWIJK Het college van B&W van de gemeente Harderwijk start een onderzoek naar de mogelijkheden voor Tiny Houses in Harderwijk. Hiervoor zoekt de gemeente geïnteresseerde inwoners die in een Tiny House willen wonen. In het haalbaarheidsonderzoek wil de gemeente kijken naar een mogelijke locatie, behoeftes, regelgeving en risico's. Met de uitkomsten van het onderzoek start de gemeente mogelijk een pilot.

Tiny Houses zijn kleine, al dan niet mobiele, woningen die kleiner zijn dan vijftig vierkante meter. Het moeten primaire, volwaardige, permanente woningen zijn. Tiny Houses zijn ontstaan uit een bewuste behoefte om een eenvoudiger en duurzamer leven te leiden. Bij een mogelijke pilot komt er daarom ook extra nadruk te liggen op de duurzame en sociale aspecten van Tiny Houses.

Belangstellenden kunnen meepraten en -denken over Tiny Houses in Harderwijk. Geïnteresseerden en initiatieven voor Tiny Houses kunnen zich melden bij de adviseur Tom Meuwissen van de gemeente Harderwijk via t.meuwissen@harderwijk.nl. De raad wordt in december geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek, waarna er een voorstel wordt gedaan over het al dan niet opstarten van een pilot.