Ook brandweer Harderwijk zoekt vrijwilligers

HARDERWIJK Binnen de brandweer Harderwijk is het moeilijk gemotiveerde vrijwilligers te vinden en te binden die zowel overdag als daarbuiten beschikbaar zijn. Dat maakt dat een actief personeelsbeleid moet worden gevoerd, zo blijkt uit het jaarverslag van het brandweercluster Veluwe West van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

Wijnand Kooijmans

Vooral de cruciale functies van bevelvoerder en chauffeur verdienen bij de zoektocht naar vrijwilligers voortdurend aandacht. De vrees is dat in de toekomst te weinig inzetbaar personeel overblijft met de huidige groepsindeling. Voor de groep Hierden moeten dit jaar nieuwe vrijwilligers worden geworven. Verwacht wordt dat dit, gezien de beperkte werkgelegenheid in Hierden zelf, een stevige uitdaging wordt.

Door de leiding van het cluster wordt wel aangegeven dat moet worden gewaakt voor de belastbaarheid van de vrijwilligers. Er worden steeds hogere kwaliteitseisen opgelegd en steeds meer taken. Dat betekent dat zij meer dan vroeger moeten worden ondersteund op het gebied van vakbekwaamheid, materieelbeheer en onderhoud en registratie van activiteiten. Ook is komen te vervallen dat een vrijwilliger met 55 jaar gedwongen moet vertrekken. Volgens de leiding betekent dit dat de zwaardere keuring die per 1 januari 2017 wordt ingevoerd dan wel een eigen verzoek om ontslag gaat bepalen wanneer een vrijwilliger vertrekt.

Het jaar is door het clusterbureau afgesloten met een positief saldo van 144.000 euro. Dit is vooral een gevolg van het niet opvullen van vacatures. De taken zijn binnen het personeelsbestand opgevangen. Dit om onzekerheid zoveel mogelijk te vermijden die kan ontstaan door een aangekondigde reorganisatie. Deze uit is uitgesteld maar dat betekent, zo geeft clustercommandant Klaas Noorland aan, dat niet direct noodzakelijk werk blijft liggen en projecten vertraging hebben opgelopen. Bij de plaatselijke korpsen is ook sprake van financiële overschotten, vooral als gevolg van de afname van minder nodeloze uitrukken. Maar ook zijn investeringen in materiaal doorgeschoven. Op verzoek van de gemeente is een incidentscenario ontwikkeld voor eenbrand in de dicht bebouwde en bevolkte oude binnenstad. Verwacht wordt dat de uitbreiding van Lelystad Airport de eerste vijf jaar geen extra risico met zich meebrengt op de Noordwest-Veluwe. De vastgestelde vliegroutes mijden de vier gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk en Nunspeet binnen het cluster.

Onderzoek vindt wel doorlopend plaats naar de mogelijkheden branden in natuurgebieden te bestrijden. Voorbeeld daarvan is het Cyriasissche veld op de grens van Ermelo en Harderwijk. Hier is in samenwerking met alle partijen een brandsingel vrijgemaakt van naaldhout om het achterliggende Sonnevanck en het drinkwaterpompstation te beschermen tegen een onbeheersbare natuurbrand. Bij het leeuwendeel van de meldingen werden de wettelijk verplichte aanrijtijden niet overschreden door de korpsen van zowel Harderwijk als Hierden. Dit punt blijft aandacht behouden.