• Foto: Melissa Hofland

'Openbaar vervoer naar Strand Horst'

ERMELO Er moet in de periode van 1 april tot 1 oktober openbaar vervoer komen tussen het NS-station Ermelo en Strand Horst. Voor dat idee krijgt Cor Louwerse (CDA) de handen op elkaar van in ieder geval de fracties van Progressief Ermelo en de ChristenUnie.

Wijnand Kooijmans

Wethouder Hans de Haan zegt toe de mogelijkheden hiertoe te willen onderzoeken maar dat dit geen onderdeel is van het bestemmingsplan. Het kan onderdeel zijn van de aanpak van de verkeersafwikkeling rond Strand Horst wanneer de plannen hiertoe verder in ontwikkeling worden gebracht. Alle fracties hebben daarover, zo werd duidelijk tijdens de vergadering van de commissie Infrastructuur en Ruimte. Veel minder zwaarwegend worden de vele bezwaarschriften genomen die zijn ingediend door zowel het college van burgemeester en wethouders als inwoners van Zeewolde. De plannen voorzien onder meer in de bouw van een hotel, een evenementenhal en uitbreidingsmogelijkheden voor de bestaande bedrijven.

Een doorn in het oog van meerdere raadsleden zijn de slagbomen van Leisurelands op Strand Horst. Louwerse vindt dat dit een verplichting is van Leisurelands in combinatie met het opknappen van de parkeerplaats. Volgens de Haan vindt er wel overleg plaats maar kunnen maatregelen niet worden afgedwongen door het college.

In de oorspronkelijke plannen was voor Bellini's en de Wok Inn de mogelijkheid opgenomen een drive-in te realiseren. Deze zijn, tot onvrede van de eigenaren van beide horecagelegenheden, geschrapt in het huidige plan. Volgens wethouder De Haan leveren drie drive-ins binnen korte afstand van elkaar problemen op en zijn deze ook niet meegenomen in het onderzoek naar de gevolgen voor milieu en natuur (mer-rapportage). 

Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is staat het beide bedrijven vrij alsnog een drive-in aan te vragen en zal het college zich dan welwillend opstellen. Leisurelands had al aangegeven in te stemmen met de komst van deze voorziening.

Monique van den Broek (VVD) ziet het liefst dat de functie van de Buitenbrinkweg wordt afgewaardeerd en verkeer naar Strand Horst gebruik gaat maken van onder meer de Groene Zoomweg. Ook hier geldt, volgens wethouder De Haan, dat dit buiten de werking valt van het bestemmingsplan voor Strand Horst. Voor de verkeersafwikkeling en het parkeren moet nog een definitief plan worden opgesteld. De Haan verwacht echter niet, zelfs op de drukste momenten, dat verkeer een probleem gaat opleveren.

Ronald van Veen (ChristenUnie) heeft zorgen over het verkeer gezien ervaringen in badplaatsen langs de Noordzee. ,,Wij creëren hier toch een Ermelo aan Zee en hoe voorkomen wij een verkeerschaos." René Arts (Progressief Ermelo) ziet het liefst elektrisch vervoer vanaf Strand Nulde wanneer dit gebied wordt ingeschakeld om het parkeren op te vangen. In algemeenheid zijn de raadsleden blij dat eindelijk kan worden begonnen aan het herinrichten van Strand Horst, ondanks dat het een moeizame bevalling is gebleken en er jaren overheen zijn gegaan.