• De bouw ligt tijdelijk stil in afwachting van een definitief besluit over de laatste bezwaren

    Wijnand Kooijmans

Oplossing parkeerproblemen

ERMELO Met de aanleg van veertien extra parkeerplaatsen hoopt het college van burgemeester en wethouders dat de laatste bezwaren tegen de woningbouw in het gebied Kerklaan en Postlaantje zijn weggenomen.

Wijnand Kooijmans

De bezwaarschriften die waren ingediend tegen de afgegeven omgevingsvergunning zijn door het college ongegrond verklaard. De onafhankelijke bezwarencommissie vond de onderbouwing van het aantal benodigde parkeerplaatsen onvoldoende onderbouwd. Het college denkt aan deze bezwaren tegemoet te komen door de aanleg van extra parkeerplaatsen en neem hiervoor een extra motivering op in de omgevingsvergunning.

Ondanks dat hij het recht bezwaar aan te tekenen volledig erkent vindt wethouder Laurens Klappe dat het discussie rond de bouw van 62 woningen in het gebied inmiddels het karakter van een soapserie krijgt. Door de Raad van State moet nog uitspraak worden gedaan in een bodemprocedure. Door een voorlopige voorziening mag de bouw echter wel van start. Vraag is, volgens Klappe, of woningcorporatie Uwoon en Nijhuis Bouw bereid zijn dat risico te nemen zolang er nog bezwarenprocedures lopen.

BEHOEFTE Wethouder Klappe hoopt wel dat snel met de bouw wordt begonnen gezien de grote behoefte welke er bestaat aan woningen. Dat blijkt onder meer uit het gegeven dat de koopwoningen vrijwel allemaal zijn verkocht. Met de verhuur van de 31 woningen in de sociale sector moet nog een start worden gemaakt.

In totaal worden er 68 parkeerplaatsen gerealiseerd. De veertien extra parkeerplaatsen komen binnen maximaal honderd meter afstand van het te bebouwen gebied te liggen. Deels gaat het om extra parkeerplaatsen in de openbare ruimte, deels om parkeerplaatsen die nu nog in gebruik zijn bij Uwoon. Gekeken wordt nog naar de meest ideale plek voor aanleg van de extra parkeerplaatsen. Klappe hoopt dat, nu er duidelijkheid is over het aantal parkeerplaatsen, dat niet in beroep wordt gegaan tegen de afwijzing van de bezwaren tegen de omgevingsvergunning. Hij wijst hiervoor onder meer naar een uitspraak van de Raad van State. Het hoogste Nederlandse rechtscollege oordeelde eerder dat bij een nieuw project niet de problemen uit het verleden behoeven te worden opgelost. Al wil hij niemand het recht op bezwaren ontzeggen.

Tijdens de bezwarenprocedure is er door wethouder Klappe niet gesproken met de omwonenden. Daarvoor is er wel sprake geweest van vier bijeenkomsten met betrokkenen. Hij is, nu het college een besluit heeft genomen over de bezwaren, wel weer bereid met de omwonenden het gesprek aan te gaan. ,,Zeker ook gezien het belang dat wij hebben bij het snel van start gaan van de bouw."

MOTIVERING In de omgevingsvergunning neemt het college van burgemeester en wethouders als dwingende voorwaarde op dat de in totaal 68 parkeerplaatsen binnen een half jaar nadat de eerste woning in gebruik is genomen moeten zijn aangelegd.