• Lex van Lieshout

Extra belasting voor klimaatdoelstellingen ongewenst

ERMELO Het merendeel van de inwoners van de gemeente Ermelo is niet bereid of in staat extra belasting te betalen voor het halen van de klimaatdoelstellingen van de eigen gemeente. Dat blijkt uit een steekproef die door het CDA is gehouden onder inwoners.

Wijnand Kooijmans

De partij wil daarom de klimaatdoelstellingen ter discussie stellen. Ermelo wil in 2030 energieneutraal en in 3035 klimaatneutraal zijn. Het CDA wil dat de datum waarom de doelstellingen moeten zijn gerealiseerd zien verruimd naar 2050, een datum die veelal ook door de overige gemeenten wordt gehanteerd. In het kader van de Regionale Energie Strategie moet Ermelo binnenkort concreet aangegeven wat de gemeente wil doen om de doelstellingen te halen en daarvoor ook zoekzones binnen de gemeente aanwijzen. Het CDA wil de eigen achterban, inwoners en maatschappelijke organisaties hun zienswijze over duurzaamheid in Ermelo vragen. Tijdens de volgende ledenvergadering komt de fractie dan met de nieuwe koers om deze aan de leden voor te leggen.

Door het CDA is onder meer een enquête en thema-avond gehouden over duurzaamheid in Ermelo. Erik van der Weide: "Uit de enquête blijkt dat veel inwoners de doelstellingen wel kennen en de waarde hiervan inzien. Maar over hoe deze moeten worden gehaald zijn de meningen verschillend. Windmolens, zonnevelden, snelheidsbeperkingen, verminderingen van de veestapen, ophouden met vliegen, alles is wel langs gekomen. Ook is duidelijk dat de bewoners niet willen of kunnen meebetalen aan het halen van de doelstellingen."

AMBITIEUS Tijdens de thema-avond werd door bezoekers aangegeven het tijdpad in Ermelo te ambitieus te vinden. Ermelo wordt gezien als het braafste jongetje van de klas en door de snelheid waarschijnlijk onvoldoende kan profiteren van de snelle technologische ontwikkelingen op het terrein van duurzaamheid.

De Regionale Energie Strategie wordt nog deze maand behandeld door de gemeenteraad van Ermelo. Volgens Van der Weide betekent het huidige bod dat vrijwel het gehele buitengebied van Ermelo moet worden vol gelegd met zonnepanelen. Daarnaast zijn er zeventien windmolens nodig en moet het hele woonbestand in vijftien jaar worden opgeknapt tot energie neutrale woningen.

TIJDPAD Van der Weide: "Als je dan ziet dat het draagvlak onder inwoners zeer wisselend is kun je je afvragen of het wel verstandig is zo'n ambitieus tijdpad te formuleren voor de gemeente Ermelo. Omdat we volgens onze eigen doelstellingen twintig jaar eerder energieneutraal moeten zijn dan de rest van Nederland."

Voor Van der Weide is het de vraag wie de kosten van deze snelle verandering gaat dragen. "Het is prachtig dat de gemeente Ermelo vijf miljoen subsidie krijgt van de provincie Gelderland voor de wijk van de toekomst in Ermelo West. Maar zelfs in die wijk moeten mensen nog tienduizenden euro's bijleggen om hun huizen energie neutraal te krijgen. De meeste mensen hebben dat geld echt niet zomaar op de plank liggen." Hetgeen niet uitsluit dat het CDA de noodzakelijke transitie niet serieus neemt. Naar de financiële kosten kunnen we niet zomaar bij de Ermelose burger over de heg gooien."