• Het plan De Driehoek blijft zorgenkind voor Ermelose gemeenteraad.

    gemeente ermelo

Pannenfabriek herrijst uit as

ERMELO Het voormalige pannenfabriekje in het gebied De Driesprong wordt in ere hersteld. Door de gemeente Ermelo is overeenstemming bereikt met de twee families uit Putten die eigenaar zijn van het terrein.

Wijnand Kooijmans

De herbouw maakt onderdeel uit van de totale realisering van het plan De Driesprong, het gebied tussen de Hamburgerweg, Van Strijlandweg, Oude Telgterweg en Heidelaan. In totaal worden hier zeventig woningen gebouwd. Hieronder 24 woningen in de sociale huursector die worden gebouwd door woningbouwcorporatie Uwoon. In het gebied was onder meer de voormalige school De Driesprong gevestigd. Hiervan staat alleen nog de fundering overeind. Het gebouw zelf is gesloopt nadat er eerst nog een oefening door Defensie in is gehouden. Ook het terrein van voormalig verhuisbedrijf Van Beek maakt deel uit van het gebied.

 

EIGENDOM Een groot deel van het betrokken gebied is eigendom van ontwikkelingsmaatschappij Bemog uit Zwolle en Uwoon. Bemog heeft de gemeente een voorstel gedaan voor de totale ontwikkeling van het gebied. Door het college van burgemeester en wethouders is besloten hiermee akkoord te gaan. Wethouder Jan van den Bosch mocht het totale plan in ontvangst nemen. In het voorstel van Bemog wordt de hele wijk volledig gasloos en nul-op-de-meter ontwikkeld. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente Ermelo om in 2030 energieneutraal te zijn.

 

Bij de ontwikkeling van het gebied is gekozen voor een dorps karakter met een afwisseling van woningtypen en prijsklassen. De sociale huurwoningen betreffen twaalf mantelzorgwoningen en twaalf grondgebonden sociale huurwoningen. Bij het opstellen van de plannen is nadrukkelijk gekeken naar bomen en groen. Hiermee wordt voldaan aan de eisen welke door de gemeenteraad van Ermelo hieraan zijn gesteld. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2018 met de eerste werkzaamheden wordt begonnen. In het tweede kwartaal wordt de fundering van het voormalige schoolgebouw verwijderd en wordt begonnen met het bouwrijp maken van het terrein. De verwachting is dat dan ook de woningen in de verkoop gaan. Inmiddels hebben zich al tweehonderd belangstellenden op voorhand aangemeld. De huurwoningen worden als eerste opgeleverd.

 

WEG In het plan is de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg opgenomen tussen de Hamburgerweg en de Oude Telgterweg. Hierop wordt ook een nieuwe aansluiting van de Van Emsthof gerealiseerd. Met de families uit Putten is langdurig onderhandeld over de toekomst van de voormalige pannenfabriek. Het gebouw stond op de gemeentelijke monumentenlijst maar werd door brand grotendeels vernield. Op dat moment was er overigens een smederij in het pand gevestigd.

De fabriek is in 1910 gebouwd door Evert Knevel. De naam Knevel is aan de gemeente Ermelo verbonden met architect E. Knevel die in de gemeente Ermelo woonachtig was en vermoedelijk ook de pannenfabriek heeft ontworpen.