• Harry Schipper

Parkeerproblemen op boulevard groeien

HARDERWIJK Met man en macht wordt deze week gewerkt aan de aanleg van een nieuw parkeerterrein aan de Havendijk. Dat mag ook wel, want nu een groot deel van de parkeerplaatsen aan de Strandboulevard is verdwenen - om plaats te maken voor de stadshaven - stapelen de parkeerproblemen zich daar op. Veel mopperende binnenstadbewoners hadden afgelopen week al grote moeite om een parkeerplek voor hun auto te vinden.

Harry Schipper

Toen daar het afgelopen weekend ook nog eens honderden binnenstadbezoekers en winkelend en uitgaand publiek bij kwamen en ook het Dolfinarium haar deuren voor het nieuwe seizoen opende en haar eerste bezoekers verwelkomde, dreigde het uit de hand te lopen. Bij gebrek aan parkeerplaatsen werden auto's zelfs langs de provisorisch aangelegde rijbanen en op de wandelpromenade en stoepen geparkeerd.

ZATERDAG KLAAR Op het nieuwe parkeerterrein aan de Havendijk, op het oude industrieterrein, dus aan de overkant van de Vissershaven, is de afgelopen dagen een puinbed aangebracht. Als het goed is, starten vandaag de asfalteringswerkzaamheden. Die moeten vrijdag klaar zijn. Die dag wordt ook de belijning aangebracht en de parkeervakken ingetekend. "Vanaf zaterdag mogen binnenstadbewoners met een parkeervergunning hun auto daar parkeren", belooft gemeentelijk verkeersadviseur en parkeermanager Hans van der Veen.

De verkeersdeskundige meldt dat het einde van de parkeerproblemen nog niet in zicht is. "Nu en de komende tijd worden er aan de boulevard damwanden geslagen. We proberen in deze periode nog zoveel mogelijk parkeerplekken beschikbaar te houden. Straks, na de zomervakantie, als wordt begonnen met het uitgraven van de Stadshaven, verdwijnen de meeste plekken. Er blijven er dan nog maar zo'n honderdvijftig over.

ALTERNATIEVEN Daarom hebben alle vergunninghouders de afgelopen weken een brief gehad waarin we hen vragen naar welke alternatieve parkeerterreinen ze willen en kunnen uitwijken. We hebben voor hen nog plaats onder het stadhuis, aan de Scheepssingel, de Havendijk, het Westeinde en zelfs in de Houtwalgarage. We zijn nu druk bezig dat allemaal geregeld te krijgen. Niet iedereen heeft al gereageerd. De bewoners van wie we al wel antwoord hebben gekregen, proberen we nu versneld een plek toe te wijzen, zodat de parkeerdruk op de boulevard wat afneemt en ook bezoekers er een plekje kunnen vinden".

Van der Veen geeft toe dat door het ontbreken van adequate bewegwijzering het zoeken - en vinden - van een vrije parkeerplek voor velen een lastige en tijdrovende klus is. "Daar gaan we wat aan doen", belooft hij. "We gaan borden plaatsen dat er alleen in de vakken geparkeerd mag worden".

GRATIS PARKEREN De binnenstadbewoners kunnen het nieuwe parkeerterrein aan de Havendijk straks bereiken via het houten bruggetje tussen stadhuis en Vischafslag. Ze moeten allemaal dus wel een stukje extra lopen. Het wordt iets gemakkelijker als straks ook de brug over de Vissershaven, op de hoek van de Havendam en Strandboulevard gereed is. De oplevering daarvan staat gepland voor 29 mei. Tegen die tijd komt er ook een blauwe zone op het Havendijk-parkeerterrein met 250 parkeerplekken voor bezoekers van de boulevard. Zij mogen daar de eerste drie uur gratis parkeren.

Dolfinariumbezoek wordt door het parkeer-route-informatie-systeem (PRIS) naar het parkeerterrein P2 aan de Lelykade geleid. Het rijgedeelte van dit terrein, bereikbaar via de rotonde naast vishandel Van den Berg, wordt ook nog geasfalteerd. Dit terrein telt zeshonderd parkeerplekken. "Alles in totaal, de parkeerplaatsen aan de Flevoweg meegeteld, hebben we zo'n drieduizend parkeerplekken. Aan de overzijde van de N302 komt nog een extra overloopterrein, om in de zomermaanden pieken van tienduizend auto's op te kunnen vangen", aldus Van der Ven.

GEEN PENDELBUSSEN De Dolfinariumbezoekers die daar en langs de Flevoweg parkeren, kunnen vanaf eind mei via de dam door de Lelyhaven en de nieuwe brug over de vissershaven over korte afstand het zeedierenpark bereiken. De dam is op dit moment nog niet beloopbaar. De gemeente heeft geen plannen voor de inzet van pendelbussen of treintjes.

De bouw van de parkeergarage op het toekomstige Dolfinarium-eiland moet nog beginnen. Deze garage gaat 550 parkeerplaatsen tellen, bestemd voor vergunninghouders en bezoekers van de boulevard. Verderop, op de 'Kop van de Stadswerven' komt nóg een parkeergarage met 950 parkeerplaatsen, bestemd voor bezoekers van het Dolfinarium en de binnenstad.