Parkeertarieven gaan omlaag

HARDERWIJK Bewoners betalen straks fors minder voor een parkeervergunning in de garages Hortus en Houtwal. Ook de parkeertarieven voor de nog te bouwen parkeergarages op het Dolfinariumeiland en op de kop van Stadswerven vallen flink lager uit dan steeds is gezegd.

Harry Schipper

Vergunninghouders die in de Hortus staan, betalen straks 225 euro (nu 298). Wie in de Houtwal parkeert, betaalt straks ook 225 euro per jaar (nu nog 324). Binnenstadbewoners die een parkeerplek krijgen toegewezen voor de garage die op het Dolfinariumeiland komt, betalen daarvoor ook 225 euro.

TARIEF NIET OMHOOG Dat staat te lezen in de ontwerp-parkeernota die B&W van Harderwijk volgende maand met de commissie ruimte willen bespreken. Daarin staat ook dat de parkeertarieven voor toeristen en bezoekers dit jaar, 2017 en 2018 niet - zoals voorgaande jaren - met telkens vijf procent omhoog gaan, maar pas in 2019. B&W willen zo meehelpen de concurrentiepositie van het winkelgebied in de Harderwijkse binnenstad te versterken.

De laatste maatregel is ook een directe vertaling van het succes van de eenjarige proef waarbij op doordeweekse dagen de eerste twee uur gratis mocht worden geparkeerd in de Houtwalgarage en aan het Westeinde (Kruithuis). Tussen april vorig jaar en nu brachten maar liefst 167.850 meer mensen een bezoek aan de Harderwijkse binnenstad, becijferde de gemeente. Dat is een duidelijke trendbreuk ten opzichte van voorgaande jaren, waarin telkens minder mensen met de auto naar Harderwijk kwamen. B&W stellen daarom voor de gratis-parkeer-proef te verlengen. En uit te breiden: als de raad ermee instemt mag er ook tijdelijk - twee jaar lang - de eerste drie uur gratis geparkeerd worden op de Havendam. Daar komt een blauwe zone waar parkeerruimte is voor 150 auto's. Zo wil het gemeentebestuur de boulevard-ondernemers compenseren, die zeker de komende twee jaar te maken hebben met de overlast door de vele werkzaamheden. Hun klanten hebben daardoor slechts zeer beperkte mogelijkheden om te parkeren, omdat de parkeerplaatsen aan de boulevard zo goed als allemaal verdwijnen. Alleen voor de bewoners van de binnenstad blijven er nog (net) genoeg over.

Overigens is de vermindering van het totale aantal bezoekers aan Harderwijk wel duidelijk zichtbaar in de parkeeropbrengsten van de stad. Reden voor het gemeentebestuur om die opbrengsten voor de komende vier jaar in totaal ruim 4,5 miljoen euro lager te ramen dan eerder werd begroot.

Ook voor de werkers in de binnenstad verandert er prijstechnisch veel. Zij betalen voor een parkeervergunning aan het Westeinde niet langer 350 maar 50 euro. Zo wil het gemeentebestuur voorkomen dat ze hun auto's overdag in de woonstraten van Zeebuurt en Stadsweiden parkeren. Voor een garageplek op het Dolfinariumeiland of de kop van de Stadswerven betalen werkers straks geen 790 euro, maar 450 euro.

DIGITAAL PARKEREN Het Harderwijkse gemeentebestuur het parkeren vergaand digitaliseren. Straks kan het aanvragen of veranderen van een parkeervergunning helemaal digitaal en hoeft men er niet meer voor naar het stadhuis. Er komen ook digitale bezoekerskaarten, waarmee een binnenstadbewoner het parkeren voor haar bezoek digitaal kan regelen. Harderwijk overweegt ook invoering van het bel-parkeren, waarbij men via de mobiele telefoon betaalt.

Een vrije parkeerplaats vinden wordt makkelijker door uitbreiding het Parkeer Route Informatie Systeem. PRIS-borden staan al langs de N302, Burg. de Meesterstraat, Bleek en Selhorstweg en komen ook langs Westeinde en Vitringasingel. Aan het PRIS kan een app worden gekoppeld die vrije parkeerplekken toont. Voor de nieuwe bewegwijzering stelt de provincie subsidiegeld beschikbaar.