• Wijnand Kooijmans

Parkeren langs Fokko Kortlanglaan mag straks niet meer

ERMELO Langs de Fokko Kortlanglaan in Ermelo wordt een parkeerverbod ingesteld. Hiertoe is door het college van burgemeester en wethouders het benodigde verkeersbesluit genomen.

Wijnand Kooijmans

Langs de weg zijn onder meer camping De Hanenburg en diverse bedrijven en woningen gelegen. Hoewel er voldoende parkeergelegenheid voor de gebruikers van de camping op het campingterrein is parkeren eigenaren van bungalows veelal langs de Fokko Kortlanglaan. Hierover zijn mondeling klachten ingediend bij de gemeente.

Naar aanleiding hiervan is door de gemeente onderzoek verricht. Hierbij bleek dat door het parkeren langs de weg de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming in het gevaar is. Door het parkeerverbod langs beide zijden van de weg wordt de verkeersituatie in de visie van het college verbeterd.

Tegen het ontwerp verkeersbesluit zijn twee bezwaren ingediend. Het college ziet hierin echter geen reden van het instellen van het parkeerverbod af te zien. Een jaar na plaatsing van de borden wordt bekeken of het parkeerverbod het gewenste effect heeft.