• Wijnand Kooijmans

Partijen willen behoud VVV

ERMELO Moet er een stichting Promotie Marketing Ermelo komen boven de VVV? Dat is een vraag die politiek Ermelo verdeeld. Het college van burgemeester en wethouders is voorstander. Meerdere partijen willen echter dat de VVV in de huidige vorm blijft bestaan. De definitieve keuze wordt gemaakt na de gemeenteraadsverkiezingen.

Wijnand Kooijmans

Voorzitter Hans Ligtermoet was in de commissie Samenleving van de Ermelose raad duidelijk. Promotie van Ermelo moet voorop staan. Een nieuw onderzoek naar de meest gewenste structuur brengt dat doel niet dichterbij. De VVV in de huidige vorm moet behouden blijven, aan een nieuwe bestuurslaag bestaat geen enkele behoefte. Van het beschikbare budget moet een groot deel worden besteed aan het aantrekken van een marketeer voor de periode van een jaar. In de tussentijd moet worden gekeken hoe een nieuwe financieringsvorm kan worden verkregen. Partijen moeten zich samen inspannen om Ermelo Buiten Leven uit te dragen. De VVV is bereid het Centrum Management Ermelo plek in het bestuur te geven.

PROMOTIE Simone Kiezebrink van de Veron, de vereniging van recreatieondernemers, vindt het van groot belang dat er een breed gedragen organisatie komt voor marketing en promotie welke verder gaat en professioneler is dan de huidige VVV. Wat dat betreft ze dat een plan van aanpak nog niet tot stand is gekomen omdat het CME op wezenlijke punten een andere mening is toegedaan dan alle andere betrokken partijen. Voor de versterking van de gemeente wil het college dat de raad bij de verdere besluitvorming een bedrag van rond de 120.000 euro extra beschikbaar. Uit het economisch programma wordt 11.250 euro gehaald om het gewenste doel te bereiken. Onderdeel daarvan is dat wordt gekeken naar de toekomstige huisvesting van de VVV. Dat heeft op de huidige locatie een huurcontract tot 1 januari 2021 waarvoor jaarlijks 23.000 euro wordt betaald. Een optie is een verhuizing van de VVV naar museum Het Pakhuis.

VVV Volgens wethouder Esther Heutink is het niet de bedoeling de VVV op te heffen. Als voordeel van een stichting ziet zij dat gemakkelijker opdrachten kunnen worden verstrekt. Overigens heeft het college besloten door te gaan met het centrummanagement. Hiervoor werd middels een handtekeningenactie steun uitgesproken door 91 ondernemers. Onder meer Han Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo) en Désirée Meijsen (Ermelo) zetten vraagtekens bij de handtekeningenactie. Met name Wilhelm vraagt zich af of de ondernemers weten waarvoor ze hebben getekend en of op hen geen pressie is uitgeoefend. VVD, SGP, BurgerBelangen Ermelo en Ermelo Liberaal willen zonder meer dat de VVV blijft bestaan. Maar dat wel snel een marketeer moet worden aangetrokken om verder te gaan met de plannen. Sarath Hamstra (CDA) vindt het belangrijk dat voor een samenwerkingsverband wordt gekozen dat draagvlak heeft bij alle betrokken partijen. Alle partijen willen verder dat Ermelo Buiten Leven breed wordt uitgedragen.