• Wijnand Kooijmans

Plan voor vrijliggend fietspad Speuld

ERMELO Langs de Garderenseweg in Speuld moet aan beide zijden van de weg een fietspad worden aangelegd. Het plan hiervoor wordt uitgewerkt door het Ermelose college van burgemeester en wethouders.

Door de gemeente is, zo zegt wethouder Jan van Eijsden, inmiddels een eerste studie uitgevoerd naar het fietstraject. Hierbij is, samen met de buurtvereniging Speuld, gekeken naar de diverse wensen en varianten. Uitkomst is dat een vrij liggend fietspad aan beide zijden van de weg de meest verkeersveilige variant is. Bovendien heeft dit de voorkeur van de inwoners van Speuld.

 

FIETSVERKEER De Garderenseweg is een weg waar hard wordt gereden zegt Van Eijsden. Er is sprake van veel fietsverkeer. Het betreft scholieren, maar ook is er sprake van een druk recreatief gebruik. De weg zelf is in beheer bij de provincie Gelderland. Voor de uitwerking van het plan wordt een projectgroep ingesteld met daarin ook een vertegenwoordiging van de buurtvereniging. Volgens Van Eijsden is het noodzakelijk grond aan te kopen. ,,We moeten de mogelijkheden per perceel bekijken waarbij ook aan de orde komt waar we wel en niet om een boom heen kunnen. Het is echter een illusie te denken dat er geen enkele boom behoeft te sneuvelen voor het fietspad."

 

ONGEVALLEN Voor zover Van Eijsden weet hebben zich tot nu toe nog geen ernstige ongevallen voorgedaan op de Garderenseweg. Men wil echter niet wachten tot dat wel het geval is. Overigens verwacht hij wel dat het nog wel zo'n drie jaar gaat duren voor het fietspad er daadwerkelijk ligt. Voor de uitwerking van het plan is een krediet beschikbaar van 30.000 euro.

 

Door het college worden verder voorstellen naar de gemeenteraad gestuurd om een aantal opties voor fietspaden in de buurtschappen Horst & Telgt verder te laten uitwerken. Voor de Schaapsdijk gaat het om twee varianten, voor de Zeeweg wordt voorgesteld te kiezen voor een vrij liggend fietspad langs de zuidzijde.

 

FIETSSTRAAT Voor de Schaapsdijk is bewust gekozen hier geen fietsstraat aan te leggen waarbij de auto te gast is. Dat wordt door de inwoners van de buurtschappen geen aantrekkelijke gedachte gevonden, zo zegt wethouder Van Eijsden. Het gaat om een smalle weg waarvan ook druk gebruik wordt gemaakt door scholieren die vanuit Zeewolde met de pont naar Ermelo komen.

 

De varianten betreffen een fietspad langs de weg of op de weg. Ook hier gaat de aankoop van gronden een rol spelen. Het fietspad langs de Zeeweg gaat de verbinding vormen tussen de Telgterweg en de Schaapsdijk. Er ligt deels al een fietspad maar dat stopt bij de school. 

 

SUBSIDIE De wethouder wil haast maken om zo ook nog provinciale subsidie in de wacht te slepen. Wat hem betreft wordt het fietspad langs de Zeeweg al in 2018 aangelegd. Om de plannen verder voor te bereiden wordt de raad een krediet gevraagd van 60.000 euro. Voor de aanleg van het fietspad gaat het om een krediet van 375.000 euro.