• De Chevallierlaan wordt verlegd voor de komst van de blauwe zone

    Wijnand Kooijmans

Plannen Markt in Ermelo gaan door

ERMELO Er mag verder worden gewerkt aan de plannen voor de herinrichting van de markt. Ondanks verzet van het CDA en ChristenUnie die vinden dat hiermee te veel geld is gemoeid.

Wijnand Kooijmans

Volgens wethouder Laurens Klappe wordt de raad echter op dit moment nog geen cent gevraagd voor de plannen, alleen toestemming de plannen verder uit te werken.

Met de plannen wil het college van burgemeester en wethouders invulling geven aan de afspraak in totaal 360 parkeerplaatsen te realiseren, waarvan 250 in de blauwe zone. Hiervoor is het onder meer nodig de Chevallierlaan te verleggen naar de grens met het GGD-terrein. Wethouder Klappe verwacht dat de parkeerplaatsen die hier nu al liggen ook grotendeels binnen de blauwe zone moeten worden gebracht om het aantal van 250 te halen.

ERFENIS Anneke Knoppert (Progressief Ermelo) spreekt van een erfenis van het vorige college. Waarbij zij twijfels heeft ten aanzien van de plannen van de supermarkten Plus en Aldi. Vooral de nieuwbouw van de Plus betekent een aantasting van het woongenot van de bewoners van De Eiken. Zij roept het college op bij de uitwerking van de plannen zo veel mogelijk groen te sparen. Ook wil ze houtwal tussen de Chevallierlaan en het GGZ-terrein behouden.

Het kappen van bomen voor de realisering van de plannen van de supermarkten vindt Knoppert helemaal uit de boze. Verder vindt ze dat moet worden gezorgd voor goede fietsverbindingen in de vorm van een veilige fietsroute. Ook moeten er voldoende stallingen komen voor fietsen en moeten mensen worden aangemoedigd met de fiets naar het centrum te komen.

DOSSIER Erik van der Weide (CDA) spreekt van een slepend dossier. Hij vraagt zich af waarom het eerdere besluit de gehele markt binnen de blauwe zone te brengen nu niet is opgenomen in de voorstellen. Maar het meest belangrijke vindt hij dat de financiële onderbouwing ontbreekt in de plannen. Vraagtekens zet hij vooral bij de aanpak van de Rietlaan tussen de Burgemeester Langmanstraat en het pand van de Rabo. Hij vindt dat het voorstel niet rijp is voor besluitvorming.

Ronald van Veen (ChristenUnie) deelt de mening van het CDA. Hij spreekt van het toepassen van de salamitechniek door het college door steeds partjes voor te schotelen aan de raad. Dat maakt dat ook zijn fractie tegen het plan is.

HOUTWAL Wethouder Klappe wil zo veel mogelijk tegemoet komen aan de wensen. Zo blijft de houtwal zeker gespaard en krijgen fietsers aandacht. De plannen van Aldi en Plus zijn goedgekeurd waardoor nu de gemeente aan zet is de toegezegde parkeerplaatsen te realiseren. Anders dreigt mogelijk een flinke schadeclaim voor de gemeente.

Knoppert zegt dat met het uitwerken van de plannen niets anders wordt gedaan dan het overnemen van plannen die tot stand zijn gekomen onder leiding van een CDA wethouder.

Daarom vindt ze het verzet van het CDA merkwaardig.