• In 2012 werd al gepraat over een hotel op Strand Horst.

    Archief BDUmedia

Plannen Strand Horst opnieuw ter inzage

ERMELO Het onderzoek naar de gevolgen voor de natuur en het milieu heeft niet geleid tot ingrijpende wijzigingen in het bestemmingsplan dat nieuwe ontwikkelingen toestaat op Strand Horst. Er zijn alleen aanvullende voorwaarden opgenomen als het gaat om de bescherming van de natuur.

Wijnand Kooijmans

Dat betekent dat vastgehouden wordt aan de mogelijkheid het hotel te voorzien van een toren met een maximale hoogte van zestig meter. Ook kan worden gekozen voor twee hoogteaccenten, maar deze mogen beiden dan niet hoger zijn dan 38 meter. Bekend is dat bij inwoners van Zeewolde, maar ook de gemeente Putten, bezwaren bestaan tegen de toegestane hoogte. Daarnaast vrezen Zeewoldenaren voor een toename van geluidsoverlast.

EVENEMENTENHAL Het plan voorziet verder in onder meer de komst van een evenementenhal. Daarnaast komen er lodges bij Telstar Surf, vakantieappartementen boven Bellini's en Wok Inn, drijvende vakantiewoningen in de jachthaven en een kleine uitbreiding van Fundustry Events. Hotel en evenementenhal moeten komen naast de aanlegplaats van het pontje. In de plannen blijft het strand openbaar toegankelijk.

Ook het Groene Kruispunt maakt onderdeel uit van het plan. Het gaat dan om het gebied dat grenst aan de gemeente Putten. Volgens wethouder Hans de Haan is onder meer vastgelegd dat hier wel kano's bijvoorbeeld mogen komen, maar geen gemotoriseerde vaartuigen. Dit op verzoek van de Vogelbeschermingswacht Noordwest-Veluwe.

INZAGE Het plan wordt vanaf 20 december opnieuw ter inzage gelegd voor een periode van zes weken. Om inwoners en andere belangstellenden te informeren wordt donderdag 20 december vanaf 19.00 uur een inloopbijeenkomst gehouden in De Dialoog aan het Raadhuisplein. Naast de gemeente zijn hierbij ook de initiatiefnemers aanwezig om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden.

In de afgelopen periode is onder meer een verkeersstudie verricht. Hierbij is nadrukkelijk gekeken naar de komst van de evenementenhal. Hieruit blijkt dat grote evenementen tot vijfduizend bezoekers zestig dagen per jaar gehouden kunnen worden in verband met de parkeergelegenheid op de stranden Horst en Nulde en de verkeersafwikkelingen van en naar rijksweg A28 bij beide stranden. Kleine en middelgrote evenementen tot 2.500 bezoekers kunnen het gehele jaar door plaatsvinden. Het verkeer kan dan via Strand Horst worden afgewikkeld.

VERPLICHTING In het onderzoek naar de gevolgen voor natuur en milieu (MER-rapportage) is gebleken dat aan alle afstanden welke behoren bij een evenementenhal kan worden voldaan. De exploitant heeft wel de verplichting te voldoen aan alle wettelijke geluidsnormen. Hiervoor moet hij de noodzakelijke maatregelen nemen, zoals bijvoorbeeld voldoende geluidsisolatie. Uiteindelijk, zo zegt De Haan, veroorzaakt de evenementenhal dan minder lawaai dan de eenden welke in het gebied voorkomen.

In het plan worden de bijeenkomsten welke plaatsvinden bij Telstar Surfclub, Fundustry en Pitch en Putt planologisch vastgelegd. Met aanvullende voorwaarden, onder meer aanzien van de geluidsnormen.