• Op het terrein van De Wegwijzer in Ermelo mag binnenkort worden gebouwd.

    Wijnand Kooijmans

Pleidooi meer parkeerplaatsen Kerklaan-Postlaantje

ERMELO Meerdere partijen in de Ermelose gemeenteraad willen graag dat er alsnog 35 extra parkeerplaatsen worden aangelegd bij de te bouwen woningen in het plan Kerklaan-Postlaantje.

Wijnand Kooijmans

Dat werd duidelijk tijdens het besluit het reparatieplan voor een deel van dit gebied vast te stellen. Het gaat dan om het terrein van de voormalige school De Wegwijzer. Op dit punt werd het plan vernietigd door de Raad van State.

FOUTJE Het hoogste rechtscollege in Nederland onthield goedkeuring aan het plan omdat de provincie Gelderland geen ontheffing verleende op grond van de natuurbeschermingswet. Dit niet omdat het plan op dit punt niet deugde, maar door het nemen van maatregelen door woningcorporatie Uwoon de ontheffing niet meer nodig was.

Volgens het college van burgemeester en wethouders ging de Raad van State met de uitspraak in de fout. Een verzoek de fout te herstellen werd echter afgewezen door het rechtscollege waardoor de raad nu een reparatieplan moest vaststellen.

BEZWAREN Het merendeel van het plan kreeg wel groen licht van de Raad van State. Meerdere partijen, zoals BurgerBelangen Ermelo, Progressief Ermelo en VVD gaven aan destijds geen voorstander te zijn geweest van het totale plan. Maar wilden nu niet dwars gaan liggen tegen het reparatieplan. Wel vindt de raad in totaliteit dat het plan langer dan de gebruikelijke zes weken ter inzage moet worden gelegd.

Dit op voorstel van de fractie van de VVD. Deze partij houdt vast aan een eerder gemaakte afspraak dat een plan maximaal drie weken tijdens de zomervakantie ter inzage mag worden gelegd. Dat betekent dat de termijn van zes weken nu wordt verlengd naar acht weken. Het bezwaar van wethouder Laurens Klappe dat dit tot vertraging in de bouw leidt werd niet gehonoreerd.

PARKEERPLAATSEN Klappe wil wel gaan kijken naar de mogelijkheden voor meer parkeerplaatsen. Maar gaf de raad wel mee dat dit ten koste kan gaan van openbaar groen, speelgelegenheid voor kinderen en ontmoetingsruimte.

Zoals wethouder Leo van der velde met Uwoon gaat praten over de mogelijkheden gasloos te bouwen. Dwingend opleggen wil hij dat niet omdat de termijn waarop dit dwingend wordt voorgeschreven door Ermelo bij de vaststelling van het plan nog niet was verstreken. Meerdere partijen vinden gasloos bouwen desondanks gewenst, zoals ook een betere communicatie met de omwonenden.

MUSSEN Han Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo) heeft kritiek op de opstellers van twee rapporten over de mussen in De Wegwijzer. In 2017 werden zes broedparen gesignaleerd, nieuw onderzoek in 2017 wijst uit dat deze zijn verdwenen. Kritiek is dat hiervoor geen oorzaak wordt aangegeven. Hij vindt dat het college kritischer naar rapoorten moet kijken en eventueel deze moet terugsturen. De verklaring van burgemeester Andre Baars was simpel. De mussen zijn inmiddels weggevlogen.