• Vraagtekens bij noodzaak afsluiting.

    Wijnand Kooijmans

Pleidooi openstellen weg in Ermelo

ERMELO Er zijn op dit moment geen argumenten om de afsluiting van de Fokko Kortlanglaan op de Kolbaanweg op te heffen. Waarmee niet is gezegd dat dit in de toekomst niet mogelijk is.

Wijnand Kooijmans

Dat zegt wethouder Laurens Klappe op de twee pleidooien die in de raadscommissie Ruimte werden gehouden voor het opheffen van de afsluiting. De afsluiting moet, wat hen betreft dan worden verplaatst naar de andere zijde van de Fokko Kortlanglaan, kort voor de aansluiting met de Julianalaan.

DOEH Het opheffen van de afsluiting wordt bepleit door Cora van Eijsden, secretaris van de Stichting DOEH. Ze geeft aan dat de stichting in overleg is met de gemeenten Ermelo en Harderwijk over de openstelling van de aansluiting van de Fokko Kortlanglaan. Volgens haar de beste optie om het buitengebied te ontlasten van het vele vrachtverkeer naar het bedrijf van Tomassen Duck To al noemt ze dit bedrijf niet bij naam.

Volgens haar is het verkeer naar het bedrijf sinds 2016 enorm toegenomen. In de gesprekken met beide gemeenten is het tegenhouden van het sluipverkeer aan de orde gesteld. Dat maakt dat wordt bepleit dat de schrikhekken die nu aan het eind van de Fokko Kortlanglaan staat worden verplaatst richting de kruising met de Julianalaan.

Daarmee wordt bereikt dat het aanwonende verkeer alleen toegang heeft tot de Fokko Kortlanglaan via de Kolbaanweg.

NADENKEN Van Eijsden zegt dat de gemeente Harderwijk graag wil meewerken aan deze oplossing. Ermelo zou hierover nadenken. Maar inmiddels heeft ze van de afdeling verkeer vernomen dat Ermelo niet wil meewerken. Als argument wordt onder meer genoemd dat de NS moeilijk doet over de spoorweg. Van Eijsden zegt echter te weten dat hierover geen overleg is geweest tussen de gemeente en ProRail en dat ProRail ook niet zou weten waarom ze tegen moeten zijn. Er is voldoende ruimte om een veilige verkeersafwikkeling mogelijk te maken.

Ook wordt, zo zegt Van Eijsden, door de gemeente het argument genoemd dat er gebouwd gaat worden op de hoek van de Fokko Kortlanglaan en de Kolbaanweg en hiervoor al een geluidswal langs deze laatste weg moet worden aangelegd.

Openstelling zou betekenen dat ook aan de kant van Fokko Kortlanglaan een dergelijke wal moet worden aangelegd. Klappe zegt dat de bouw op de plek van de 'witte boerderij' de openstelling niet in de weg staat.

RECHT Bestaande bewoners hebben, zo vindt Van Eijsden, meer rechten dan toekomstige bewoners. Ze wijst er op dat Harderwijk binnenkort een start maakt met de aanleg van verkeersplateaus in het kader van het plan Groene Zoom. Dat zal, zo vreest ze, aan die kant van het buitengebied nog meer geluidsoverlast veroorzaken. Volgens haar staat niets de openstelling nog langer in de weg.