• Donkersgoed Multimedia

Cadeaus voor de stad

HARDERWIJK De gemeenteraad van Harderwijk heeft zijn 'algemene beschouwingen' aangegrepen om geld, middelen én mankracht vrij te maken om stad en dorp nóg mooier, veiliger en socialer te maken. En dat bovenop een vierjaren-begroting waarin al veel geld voor zulke plannen is uitgetrokken.

Harry Schipper

Zoals vaker dienden raadsfracties een stapel moties en amendementen in voor nieuwe plannen en initiatieven. Maar liefst tot middernacht duurden discussieerden de raadsleden daarover, al bleek iedereen het uiteindelijk vaak met elkaar eens te zijn. Zo stemde de raad unaniem dat het gemeentelijk armoedebeleid toe is aan een update. Daarin moeten ontwikkelingen als Nel's kledingservice, Mensen in Nood en de samenwerkende diaconieën worden meegenomen. En ook de Voedselbank. Bestuurslid Annemarie Voornveld probeerde de raad ervan te overtuigen dat de Voedselbank dringend vier ton nodig heeft voor aankoop van zonnepanelen, warmtepomp, lift en koelcellen. Die moeten komen in een nieuw te bouwen onderkomen dat een Harderwijkse ondernemer gratis beschikbaar wil stellen. Zelfs voor huur, verwarming en onderhoudskosten wil hij niks hebben.

Haar verzoek kreeg steun in een amendement van de raadsfracties van D66, PvdA, GroenLinks en SGP. Die partijen trokken dat weer in, nadat bleek dat de rest van de raad eerst goede afspraken wil over de geldbesteding. Op voorspraak van Harderwijk Anders komt er na de zomer ook - - een 'verhuiscoach'. Die gaat vooral twijfelende Harderwijkse ouderen helpen en adviseren om meer bij hun leeftijd en toenemende gebreken passende woonruimte te vinden. Achterliggende gedachte is dat er meer doorstroming op gang komt. Het blijkt dat oudere huurders en woningeigenaren nu (nog) opzien tegen verhuizing. Tegelijk onderzoekt de gemeente of aan zulke verhuizingen misschien ook wat meebetaald kan worden. Elke Harderwijkse basisschool kan de komende vier jaar jaarlijks maximaal duizend euro krijgen, waarmee ze rond hun school kleine maatregelen betalen die bijdragen aan meer verkeersveiligheid. Net als bij de verhuiscoach stemde de raad unaniem in met het voorstel van – ditmaal – de VVD. Het gaat om 60.000 euro, dus 15 mille per jaar.

MEERDERHEID De raad stemde ook in meerderheid in met twintig mille voor een ambtenaar die de scholen gaat helpen om hun schoolgebouwen snel te verduurzamen. Harderwijk Anders en ChristenUnie stemden tegen dit D66-voorstel. Ook de Botterstichting krijgt op voorspraak van het CDA geld, 50.000 euro, om noodzakelijk onderhoud te plegen aan hun botters HK22 en HK172. En er was juichstemming bij de bewoners van de Heeraaltszstraat, omdat met de opknapbeurt van de Brugge- en Vijhestraat ook hun straatje opnieuw wordt bestraat en betere verlichting krijgt. Ze hadden daarom al vaker gevraagd en kregen uiteindelijk gehoor bij Harderwijk Anders, die de rest van de raad meekreeg.

Een motie van D66, weliswaar zonder steun van GroenLinks en CDA, droeg B en W op om nog deze maand een oplossing te vinden voor de stevige geluidsoverlast die Flevoweg-bewoners ondervinden van brallende jongelui die 's avonds en 's nachts de parkeerplaats bij supermarkt Dirk als hangplek benutten. De Mc Donalds, waar dit eerder ook gebeurde, sluit haar parkeerplaats na sluitingstijd inmiddels al af.