• Voor het bezit van honden moet de komende jaren nog worden betaald in Ermelo

    Wijnand Kooijmans

Forse verhoging voor belasting

ERMELO De onroerende zaakbelasting gaat in Ermelo komend jaar met 19,5 procent omhoog. De meerderheid van de gemeenteraad stemt hiermee in. Het CDA deed een poging hierin verandering te brengen maar vond hiervoor geen steun bij de andere partijen.

Wijnand Kooijmans

Het CDA vindt met de verhoging wordt vooruit gelopen op de kerntakendiscussie die later dit jaar door de raad wordt gevoerd. ChristenUnie en CDA zijn ook tegen de verhoging van de toeristenbelasting van één euro naar 1,50 euro per nacht. Ook hier wordt de nog te voeren kerntakendiscussie opgevoerd als argument de verhoging voorlopig te schrappen.

OVERLEG De beide partijen willen dat eerst wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van een trapsgewijze verhoging van de toeristenbelasting in de komende vijf jaar. Ook moet overleg worden gevoerd met de Veron en Recron, de belangenorganisaties voor recreatieondernemers. Deze organisaties hebben fel geprotesteerd tegen de verhoging.

CDA en ChristenUnie zijn ook tegen de voorgestelde verhoging van de forensenbelasting in 2020 met 25 procent. Voor 2020 willen ze de verhoging beperken tot 13,5 procent. Beide partijen vinden dat zowel de verhoging van de toeristenbelasting als de forensenbelasting leidt tot een onredelijke kostenstijging voor de recreatiesector.

KADERNOTA De ChristenUnie stemde tegen de afschaffing van de hondenbelasting in 2021 omdat ze vinden dat enige vorm van deze belasting noodzakelijk blijft. Ook is de partij tegen de verhoging van de toeristenbelasting en forensenbelasting. Het CDA stemt tegen de totale kadernota waarin de voorstellen zijn opgenomen.

Knoppert vindt dat alle beschikbare energie moet worden gestoken in zaken die er doen, zoals de bouw van goedkope huurwoningen en woonruimte voor spoedzoekers en mensen die tijdelijke huisvesting nodig hebben. Ze vindt dat geen tijd moet worden gestoken in vage verhalen en voorstellen die in de praktijk niet of moeilijk uitvoerbaar zijn. Ze vindt dat niet naar excuus moet worden gezocht om de belastingen niet te verhogen.

KOPZORGEN Folkje Spoelstra (ChristenUnie) maakt zich zorgen over de financiële positie en vindt dat kritisch naar uitgaven moet worden gekeken. Ze vindt dat de coalitiepartijen te gemakkelijk geld uitgeven en goede voorstellen van de oppositie niet serieus worden genomen. Frans Snoek (SGP) wil dat vol wordt ingezet op sociale woningbouw. De verhoging van de belastingen doet hij met spijt in het hart en alleen omdat er twee miljoen wordt bezuinigd op het zwembad.

Bart van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo) houdt vast aan de realisatie van 240 sociale woningen. Hij vindt het een goede zaak dat hierover in september de discussie wordt gevoerd met de burgers over knelpunten, wensen en mogelijkheden voor wonen in Ermelo. Voorwaarde voor zijn partij mee te gaan met de verhoging van de toeristenbelasting is dat de verhoging ook in de regiogemeenten wordt doorgevoerd.

Monique van den Broek (VVD) pleit voor minder regels en wil dat de marktgelden en leges voor evenementen kostendekkend worden gemaakt.