• Lex van Lieshout

'Harderwijk houdt ambities'

HARDERWIJK De begroting van de gemeente Harderwijk voor 2020 en meteen ook voor 2021, 2022 en 2023 is rond. Geen miljoenen meer die overschieten, zoals in voorgaande jaren; in 2021 en 2022 schieten we zelfs met 190.000 en 2,3 miljoen euro in het rood. Maar nog altijd ziet het er financieel rooskleuriger uit dan veel andere gemeenten die al moeten bezuinigen of de gemeentelijke belastingen moeten verhogen.

Harry Schipper

,,In Harderwijk hoeft dat niet. Dus geen paniek", stelde wethouder Jeroen de Jong van financiën vrijdag bij de presentatie van de Themabegroting. De inwoners van Harderwijk en Hierden zijn volgend jaar dus niet meer dan 1,4 procent – de trendmatige verhoging – en dus nauwelijks meer kwijt aan lokale belastingen. Dat had de gemeente haar inwoners namelijk beloofd bij het aantreden van het nieuwe college. Daarvoor moet wel een spaarvarkentje worden stukgeslagen, want eigenlijk zijn de kosten voor afval enkele euro's per huishouden meer gestegen.

MEEVALLERTJE Een meevallertje is ook dat de WOZ-waarde van huizen flink meer steeg dan de gemeentelijke boekhouders hadden voorzien, waardoor er jaarlijks zo'n 3,5 ton aan OZB (onroerend zaakbelasting) overschiet. De gemiddelde WOZ-waarde stijgt van dit jaar 238.000 euro naar 259.000 euro volgend jaar. OZB, afvalstoffenheffing en rioolbelasting samen vormen de woonlasten. Die stijgen in dit plaatje van 629.20 naar 637,84 euro.

Toeristen die Harderwijk gaan betalen moeten trouwens wél fors dieper in de buidel tasten. De toeristenbelasting gaat van nog geen negentig eurocent omhoog naar 1,50 euro per overnachting. De geschatte meeropbrengst, zo'n 120.000 euro, gaat naar Heerlijk Harderwijk. Die maakt voor dat geld reclame voor de stad in binnen- en buitenland.

Eigenlijk stonden er onderaan de streep veel meer rode cijfers, oplopend van ruim een half miljoen volgend jaar, via 1,8 miljoen in 2022 en zelfs 3,6 miljoen in 2022. Maar gelukkig maakte de rijksoverheid die in haar zogeheten septembercirculaire bekend dat alle gemeenten meer geld uit het Gemeentefonds krijgen dan eerder was beloofd. Stiekem was daar in Harderwijk al een beetje rekening mee gehouden, al liggen er nog steeds draaiboeken klaar om de rode begrotingen mooi zwart sluitend te krijgen.

Bijvoorbeeld door het weerstandsvermogen – zeg maar het spaarpotje van de gemeente voor onverwachte tegenvallers – tijdelijk te verlagen. Of door winsten te nemen uit de grondverkopen in Drielanden en Lorentz III. Er wordt de komende jaren ook telkens een half miljoen geld uit de reserve voor het sociaal domein gehaald.
Maar dankzij de meevaller van rijkswege kunnen nu een aantal wensen van de raad ter waarde van bijna drie miljoen euro, die eerder dit jaar bij de Kadernota op de reservebank waren geplaatst, omdat er anders te weinig geld overbleef, tóch worden uitgevoerd. Krijgen de basisscholieren ook de komende vier jaar fruit op school, krijgt De Roef extra mankracht en blijft de gemeente de huur betalen voor het pand waarin Talenthouse zit. Om maar eens wat te noemen.

WERKZAAMHEDEN Want er staat nog veel meer te gebeuren in Harderwijk. Zo starten dit najaar al de werkzaamheden die de Stille Wei en de ijsbaan omvormen tot De Wijde Wellen, een groen verlengstuk van de boulevard. Ook staat de bouw
van een nieuw havenkantoor gepland en is geld gereserveerd voor de aanleg van het Wandelzeepad,
langs het huidige Zeepad tussen Randmeer en Drielanden. En wordt de bobbelige Oostermheenweg naar het Boerenstrandje in Hierden herstraat, zodat straks ook scootmobielers er weer kunnen zonnebaden.

En er gaat nog meer gebeuren in Harderwijk: denk aan duurzamer, windmolens, zonnepanelen, een betere dienstverlening, terugdringen van wachtlijsten op de woningmarkt, beter samenwerken met buurgemeenten Zeewolde en Ermelo, waarbij de kosten voor de baten, ofwel besparingen gaan.