• Bas van den Broek

Harderwijkers debatteren in de raadszaal

HARDERWIJK In de raadszaal van Harderwijk werd dinsdagavond stevig gedebatteerd. Dit keer niet door gemeenteraadsleden, maar door inwoners over thema's die de deelnemers zelf ter plekke indienden.

Het inwonerdebat vond plaats op initiatief van de Harderwijkse VVD-fractie. Fractievoorzitter Peter de Groot legde de procedure van een debat in de gemeenteraad uit, compleet met statements en interrupties. Om het rollenspel compleet te maken kozen de deelnemers per tweetal een politieke partij, die zij zouden vertegenwoordigen in het debat. Wethouder Bert van Bijsteren speelde in het debat de rol van voorzitter. 

Doel van de avond was om te leren debatteren. De deelnemers uit Harderwijk, Nunspeet en Ermelo verdeelden zich in fracties van 50+, GroenLinks, D66, CDA, SGP, VVD, SP, PvdA en Harderwijk Anders. Vervolgens lootte de voorzitter een van de ingediende voorstellen door een politieke fractie. Daarna barstte het debat los. Het was verbazend hoe snel de deelnemers zich inleefden in de mogelijke visie van een politieke partij op het debatonderwerp. Af en aan liepen deelnemers naar de interruptiemicrofoon om de indiener van het voorstel kritisch te bevragen. Alle aspecten van een thema kwamen voor het voetlicht. Zelfs werd er in het debat onderhandeld om toch een meerderheid achter het voorstel te krijgen. Dat lukte in het tweede debat, waardoor dit geamendeerde voorstel met meerderheid van stemmen werd aangenomen.

Al met al een leerzame debatavond. Bij de afsluitende liberale borrel klonk de tevredenheid door over het initiatief van de Harderwijkse VVD-fr